VIDEO Vlada o proračunu i smanjenju PDV-a; Najveći dobitnici Ministarstvo zdravstva i obrazovanje

Ad

Sjednica Vlade, prijedlog Državnog proračuna za 2019., baziran na projekciji gospodarskog rasta od 2,9 posto te tehnički rebalans proračuna za ovu godinu.

Konačni prijedlozi devet poreznih zakona među kojima i Zakona o porezu na dodanu vrijednost, proširenje primjene snižene stope PDV-a od 13 posto od 2019. na dječje pelene, isporuku živih životinja, mesa i jestivih klaoničkih proizvoda, ribe i rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka, jestivoga povrća, korijena i gomolja, voća i orašastih plodova te isporuku jaja, kao i smanjenje opće stope poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) na 24 posto od 2020.

Što se tiče proračuna za 2019. prema informacijama HRT-a, proračunski prihodi trebali bi iznositi oko 133 milijarde kuna. Najveći dobitnici trebali bi biti ministarstvo zdravstva kojem bi proračun trebao rasti za oko milijardu kuna i to ponajprije zbog rasta zdravstvenog doprinosa s 15% na 16,5%. Znatno veći proračun bi trebalo imati i ministarstvo obrazovanja, oko pola milijarde kuna, ministarstvo graditeljstva 160 milijuna kuna, a ministarstvo pravosuđa oko 120 milijuna kuna.

Otvarajući 124. Vladu RH, premijer Andrej Plenković rekao je da je posjet Kini prošao jako dobro. Imali smo izvrstan susret s kineskim premijerom. Vrlo pozitivnim ocijenio je i posjet Finskoj.

Dijalog je popraćen s dva ključna elementa – da Kina želi otvoriti tržište za hrvatske izvoznike te da će RH na proljeće biti domaćim summita između Kine i 16 država srednje i istočne Europe. Sastanci s ključnim državnim kompanijama i kompanijom koja gradi Pelješki most, sjajni susreti s Huaweijem, vrlo je pozitivna činjenica, a sve se dogodilo u vrijeme prvog velikog Expo-a koji je posvećen uvozu u Kinu. To je tržište od 1,4 mlrd. ljudi, sjajna šansa za hrvatsko gospodarstvo, kazao je premijer.

Po pitanju migracija, rekao je da se mora nastaviti davati točne i precizne informacije u javnost, ne uzbunjivati ljude s nepotpunim i netočnim informacijama, osobito putem društvenih mreža. Očekuje snažniji angažman u tome. MVEP će Vladi podnijeti izvješće o Global compactu koji se bavi uređenim i zakonitim migracijama, kako bi se objasnilo o čemu se radi. Taj dokument će potom biti poslan u Sabor, uz dovršetak hrvatskog prijevoda dokumenta, rekao je. Među ostalim, ponovio je da to nije obvezujući dokument. Nije riječ o nezakonitim migracijama, odnosi se na zakonite migracije, naglasio je.

Premijer se osvrnuo i na proračun. “Drago mi je da je Europska komisija u jesenskim prognozama digla svoju prognozu hrvatskog gospodarskog rasta s 2,6 na 2,8 posto. Ove godine predlažemo rebalans proračuna koji ne povećava razinu rashoda. “Proračun za 2019. je racionalan i pomaže u tome da završimo s našim prioritetima. S njim želimo pokazati da smo Vlada Vlada koja zna kojim pravcem želi ići, dok za proračun možemo reći da je onu funkciji gospodarskog rasta”, dodao je.

“Manjak državnog proračuna koji je bio planiran na 1,1% BDP-a ponovno ćemo svesti na 0,7% BDP-a. Što se tiče ESE metodologije očekujemo da će proračunski manjak proračuna u 2018. iznositi 2 mlrd. kuna, 0,5% BDP-a, u odnosu na situaciju u Uljaniku. To smo i planirali”, rekao je Plenković. Zamolio je sve članove Vlade da se nastavi pozitivan trend, koji je temelj za ostvarivanje ključnih ciljeva ekonomske politike, kontinutiranog smanjenja udjela javnog duga u BDP-u, a nada se da će u 2018. doći na ispod 75%.

Očekujemo da će rast u 2019. biti 2,9% te da se prihodna proračunska strana bazira na rastu gospodarske aktivnosti, ali i na 3. krugu poreznog rasterećenja. Što se tiče rashodne strane proračuna, ona je određena jačanjem fiskalne održivosti. Želimo provesti mjere koje su bitne za poticanje razvoja, ali adekvatnu skrb za sve slojeve stanovništva, želimo socijalnu koheziju. Bit će 1,2 mlrd. kuna više za mirovine, nastavljamo posvećivati pozornost mjerama demografske obnove – doplatak za djecu, oprema za novorođeno dijete, subvencioniranje stambenih kredita, osiguravaju se sredstva za znanost i obrazovanje. Očekujemo da ćemo u proračun EU-a dodatno uplatiti još 142 mil. kuna, ukupno oko 3,5 mlrd. kuna.

Manjak proračuna u 2019. trebao bi biti 0,4% BDP-a, 2020. 0,3%, a tek 2021. planiramo višak proračuna od 0,3% BDP-a. No, kao i do sada, želimo obećati manje a realizirati više. Ambicija je da kod agencija za kreditni rejting dobijemo još bolju ocjenu. Na prostupanju eurozoni intenzivno radimo. Proračun je racionalan, kvalitetan, ide za tim da omogućimo realizaciju naših programskih prioriteta, želimo nastaviti fiskalnu konsolidaciju, prenosi HRT.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1. 1.1. Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, s obrazloženjem

1.2. Nacrti prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcija planova za 2020. i 2021. godinu, s obrazloženjem, za:

a) Hrvatske vode
b) Hrvatske ceste
c) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
d) Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
e) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

1.3. Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu po korisnicima proračuna

1.4. Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji

1.5. Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu po korisnicima proračuna i izvorima financiranja

1.6. Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu po svim izvorima financiranja
1.7. Račun financiranja državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu – analitika

1.8. Analitički prikaz podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu

1.9. Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu

3. 3.1. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

3.2. Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcija planova za 2019. i 2020. godinu, s obrazloženjem, za:

a) Hrvatske vode
b) Hrvatske ceste
c) Centar za restrukturiranje i prodaju
d) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
e) Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
f) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

3.3. Obrazloženje Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

3.4. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu po korisnicima proračuna

3.5. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu

5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (EU)

6. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (EU)

7. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

8. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

9. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina

10. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

11. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

12. Nacrt konačnog prijedloga zakona o trošarinama (EU)

13. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (EU)

14. Nacrt prijedloga zakona o Državnom uredu za reviziju

15. Nacrt konačnog prijedloga zakona o zakladama

16. Nacrt prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

17. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akvakulturi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

18. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

19. Nacrt prijedloga zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

20. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti biljnih sorti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

21. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

22. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o biljnom zdravstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

23. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

24. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

25. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

26. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o hrani, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

27. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

28. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o veterinarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

29. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

30. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

31. Prijedlog uredbe o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. (EU)

32. Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine)

33. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. i 2020. godini, za sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji građevine na Zrakoplovnoj bazi Pleso, Projekt „ASBE“

34. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)

35. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2018. za razdoblje svibanj-listopad 2018.

36. Izvješće o provedbi mjera Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine, za 2017. godinu

37. Izvješće o radu probacijske službe za 2017. godinu

38. Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2017. godinu

39. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za rujan 2018. godine

40. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1. Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

a) Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 9. studenoga 2018. godine
b) Vijeće za opće poslove (GAC), 12. studenoga 2018. godine
c) Vijeće za opće poslove – članak 50. (GAC – Art. 50), 12. studenoga 2018. godine

2. Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na repliku Europske komisije u predmetu pred Sudom Europske unije

3. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu

4. Kadrovska pitanja

5. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Facebook Komentari