Pobjeda Udruge Franak: Ustavni sud RH odbio je ustavnu tužbu Addiko Bank d.d., koja je morala uplatiti 100.000 kn u Državni proračun

Ustavni sud RH odbio je ustavnu tužbu Addiko Bank d.d. protiv pravomoćne presude Visokog prekršajnog suda RH u prekršajnom postupku na temelju koje je Addiko/Hypo banka morala uplatiti 100.000 kn u Državni proračun, a odgovorna osoba Tea Martinčić morala uplatiti 20.000 kn.

Naime, banka je kažnjena jer nije u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju za postojeći ugovor o kreditu u kojem nisu definirani parametri i njihove uzročno-posljedične veze, od 1. siječnja do 1. travnja 2014. ugovorila s klijentom parametre (jednu od varijabli: EURIBOR, LIBOR, NRS, prinos na Trezorske zapise Ministarstva financija ili prosječnu kamatnu stopu na depozite građana u odnosnoj valuti) te fiksni dio kamatne stope i razdoblja promjene kamatnih stopa. Suprotno zakonu, elemente kamatne stope Addiko/Hypo banka je odredila samovoljno, bez dogovora i bez ugovora sa svojim klijentom, i to na način da je klijentu poslala obavijest kojom je jednostrano izvršila promjenu kamatne stope.

Ustavni sud RH je nakon razmatranja slučaja utvrdio da u prekršajnom postupku nisu povrijeđena ustavna prava banke i odgovorne osobe banke, a što su oni tvrdili svojom tužbom.

Podsjetimo, HNB je odbijala pokrenuti ikakve postupke protiv poslovnih banaka tvrdeći da banke imaju pravo same odrediti kamatne stope bez ikakvog ugovaranja s preko stotinu tisuća korisnika kredita pa je udruga Franak još polovicom 2016. godine DORH-u prekršajno prijavila osam banaka zbog neugovaranja fiksnih dijelova kamatnih stopa s dužnicama u preko 100.000 kredita.

No, kako je udruga Franak priopćila u veljači 2017., DORH je, iako nadležan za postupanje, odlučio da neće prekršajno goniti banke na temelju Zakona o potrošačkom kreditiranju, već to prepušta HNB-u koji, kako navodi udruga, već otprije ne želi voditi postupke protiv banaka, pa tako “sve ostaje na pojedinačnom angažmanu korisnika kredita i radu Udruge Franak”.

Tako je i ovaj prekršajni postupak pokrenut optužnim prijedlogom klijenta banke. Odluka je OVDJE

Velika pobjeda Udruge Franak na sudu: Pravomoćna presuda protiv banke, kazna 100 tisuća i 20 tisuća za šeficu

Sumrak pravne države: Udruga Franak primila je obavijest iz DORH-a o prijavi protiv osam banaka, evo što kažu

Facebook Komentari