VIDEO Plenković: Inicijative nemaju dovoljno potpisa; Kuščević na Vladi prezentirao rezultate provjere potpisa za referendume

Ministar Lovro Kuščević je na Vladi prezentirao rezultate provjere potpisa za referendume (16. točka).

Ni za jedan zahtjev nije prikupljeno dovoljno potpisa, izvijestio je Kuščević.

Potpisa, ispravnih, je trebalo biti 374.740. Istina o Istanbulskoj ispravnih je skupila 345.942, a Narod odlučuje 371.450 ispravnih za prvo pitanje, za drugo pitanje 367.169 tisuća.

Nevažećih – Istina o Istanbulskoj 44.974, Narod odlučuje 40.875 za prvo i 40.666 za drugo pitanje, izvijestio je Kuščević.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Andrej Plenković je uvodno održao mini predavanje o mirnoj reintegraciji podunavlja i poručio ministrima da moraju širiti istinu o tome.

Čini se da nijedna inicijativa za referendum nije skupila dovoljan broj potpisa, kazao je Plenković.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

2. Nacrt prijedloga zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

5. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (EU)

6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (EU)

7. Nacrt prijedloga zakona o Državnom inspektoratu

8. Nacrt prijedloga zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

9. Nacrt konačnog prijedloga zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

10. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

11. Nacrt konačnog prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

12. Nacrt konačnog prijedloga zakona o lovstvu (EU)

13. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ (EU)

14. 14.1. Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu

14.2. Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije „EUNAVFOR MED SOPHIA“

14.3. Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj

14.4. Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu

14.5. Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „NATO MISIJI U IRAKU“

14.6. Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „EU NAVFOR Somalija ATALANTA“

14.7. Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda

15. Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u međunarodnoj vježbi o upravljanju kibernetičkim prijetnjama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora „Cyber Coalition 2018“

16. Izvješće o provedenoj provjeri broja i vjerodostojnosti potpisa birača te zakonitosti postupka prikupljanja potpisa birača iz zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative „Narod odlučuje“ o izmjeni članka 72. Ustava Republike Hrvatske i o dopuni Ustava Republike Hrvatske člankom 72.a te građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj“

17. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Radoboj za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
b) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Općini Brinje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje Opće bolnice Pula, radi financiranja izgradnje i opremanja nove građevine Opće bolnice Pula
19. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta

20. Godišnji izvještaj o radu i poslovanju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za 2017. godinu

21. Prijedlozi odluka o pokretanju postupka za sklapanje:

a) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Ekvadora o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica
b) Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1. Prijedlozi stajališta za sastanak:

a) Europskog vijeća – članak 50., 17. listopada 2018. godine
b) Europskog vijeća, 18. listopada 2018. godine

2. Zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za dostavu očitovanja (povjerljivo)

3. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

4. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće

5. Kadrovska pitanja

6.Informacije, pitanja i prijedlozi.

Facebook Komentari