VIDEO Sjednica Vlade RH, porezna reforma, plan razvoja bolnica, udžbenici, škole….

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 20. rujna 2018. godine, u 17.30 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (EU)

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (EU)

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

5. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina

6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

7. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

8. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (EU)

9. Nacrt prijedloga zakona o trošarinama (EU)

10. Nacrt prijedloga zakona o sudskim pristojbama

11. Nacrt konačnog prijedloga zakona o Hrvatskoj matici iseljenika

12. Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018.-2020.

13. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja
b) Prijedlog zaključka u vezi s donošenjem smjernica za izradu nove mreže školskih ustanova

14. Prijedlog odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2018./2019.

15. Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o.Vrapče novo Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji

16. Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama

17. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu

18. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

19. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od povrata mirovina u postupku preračuna mirovina primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju s državama nastalim na području bivše Jugoslavije

20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. i 2020. godini za donošenje Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, temeljem koje će se sklopiti Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava s Vukovarsko – srijemskom i Virovitičko – podravskom županijom

21. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za srpanj 2018. godine

22. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2017. godinu

23. Prijedlog zaključka o pridruživanju Republike Hrvatske Izjavi o zajedničkim obvezama prema mirovnim operacijama Ujedinjenih naroda

24. Prijedlozi za pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem:

a) spomendana „9. siječnja – Dan donošenja Rezolucije o odcjepljenju Međimurja od mađarske države“ i 100. obljetnice odcjepljenja Međimurja od mađarske vlasti i pripojenja matici domovini (Čakovec, 9. siječnja 2019. godine)
b) 75. godišnjice donošenja Odluke o pripojenju Zadra matici zemlji Hrvatskoj (Zadar, 25. rujna 2018. godine).

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1. Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12)

2. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

3. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu –usmeno izvješće

4. Kadrovska pitanja

5. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Facebook Komentari