VIDEO Prva sjednica Vlade nakon godišnjeg odmora: Razgovarat ćemo s upravom Uljanika

Ad

111. sjednica Vlade 23. kolovoza 2018. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.

Premijer Andrej Plenković na početku prve sjednice Vlade nakon godišnjih odmora, osvrnuo se na probleme u brodogradilištima

“Nekoliko riječi o situaciji Uljaniku i 3. maju, koja je u ovom trenutku ključna gospodarska tema, socijalna tema, a postala je i na neki način i politička tema. Vlada prati ovu situaciju, u kontinuiranom je dijalogu ministarstvom gospodarstva i ministarstvom financija. Vlada je još u siječnju ove godine, sukladno našoj odluci i u dogovoru s EK dala jamstvo u iznosu višem od 700 milijuna kuna. To jamstvo je omogućilo Uljaniku funkcioniranje u proteklih sedam mjeseci. Uljanik je privatna kompanija, odgovornost leži na upravi te kompanije. Mi želimo da sve ono što će se učiniti da se pomogne radnicima, da bude zakonito i u skladu s europskim propisima o državnim potporama” rekao je premijer.

Istaknuo je važnost brodogradnje za našu tradiciju te iznio brojke o utjecaju brodogradnje na gospodarstvo: “Prije trideset godina smo po proizvodnji bili treći po proizvodnji, danas smo deseti. Brodogradnja je u posljednjem desetljeću sudjelovala s 2-5 posto zaposlenih, BDP-u s 0,8 do 1,8 posto, u izvozu ka s 10 do 15 posto. Zbog svoje složenosti gradnje brodova značajan dio hrvatske industrije, posebno malih i srednjih poduzeća je pod ugovorima vezan uz hrvatsku brodogradnju. Brodogradnja je sanirana s 31,3 milijarde kuna”.

Najavio je poslijepodnevni sastanak u Banskim dvorima na temu stanja u Uljaniku.

“Razgovarat ćemo s upravom Uljanika, i s izabranim strateškim partnerom, vidjeti kakve su mogućnosti iznalaženja sredstava za isplatu plaća, ali moramo voditi računa održivosti predloženog programa restrukturiranja u razgovoru s Europskom komisijom. Cijelo vrijeme vodeći se o temeljnim interesima, to su: održivost radnih mjesta, funkcioniranje gospodarstva, ali prije svega postupanju u okviru onoga što nam zakoni dopuštavaju”, zaključio je Plenković.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinovitoj kogeneraciji (EU)

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti (EU)

3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač

4. Prijedlog uredbe o dopuni Zakona o tržištu toplinske energije

5. Prijedlog odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.

6. Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2018. do 2020. godine

7. Prijedlog uredbe o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (EU)

8. Prijedlozi odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske:

a) za izgradnju Osnovne škole „Horvati“ u Zagrebu s dvodijelnom športskom dvoranom
b) za rekonstrukciju Osnovne škole „Stjepan Benceković“ u Horvatima dogradnjom športske dvorane
c) za izgradnju dječjeg vrtića u naselju Ivanja Reka

9. Prijedlog odluke o davanju odobrenja Hrvatskom centru za razminiranje za ustupanje poslova razminiranja koji nisu određeni Planom protuminskog djelovanja za 2018. godinu

10. Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2018. godinu

11. Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Milna

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu financija i Ministarstvu državne imovine za sklapanje sporazuma s društvom Gramat d.d., društvom Gramat-Loris export-import d.d. i društvom Euro-Alfa d.o.o.

13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o otpisu potraživanja Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

14. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora temeljem provedenog postupka javne nabave – najam IBM softvera za središnje računalo, za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za razdoblje od 12 mjeseci

15. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, za sklapanje sporazuma s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo za nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva za razdoblje od 2019. do 2021. godine

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijsko i poslovno izvješće o radu Agencije za vodne putove za 2017. godinu

17. Izvještaj o radu Agencije za obalni linijski pomorski promet za 2017. godinu

18. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a) Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o upravljanju državnom imovinom (predlagatelj: Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskome saboru)
b) Prijedlog zakona o sudovima (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)
c) Prijedlog zakona o Državnom sudbenom vijeću (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)
d) Prijedlog zaključka o upućivanju zahtjeva Državnom uredu za reviziju za obavljanje revizije u Hrvatskoj narodnoj banci (predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e)
e) Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2017. godinu
f) Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 2017. godini

19. Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za prijavu kandidata za člana Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

20. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad Hrvatskim danima sigurnosti 2018. „Partnerstvo za sigurnost“ (Zagreb, 5. – 7. prosinca 2018. godine).

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
1. a) Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za otvaranje
Konzulata (ograničeno)
Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata (ograničeno)

2. Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na tužbu Europske komisije u predmetu pred Sudom Europske unije

3. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu

4. Kadrovska pitanja

5. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Facebook Komentari