Aleksić: Evo kako se računa obeštećenje ako je ništetan ugovor

Saborski zastupnik Snage Goran Aleksić na svom fb-u je objavio kako se računa obeštećenje ako je ništetan ugovor, te kalkulator.

KAKO SE RAČUNA OBEŠTEĆENJE, AKO JE NIŠTETAN UGOVOR

Ako dobijemo na kraju potvrdu onoga u što vjerujemo, da su svi CHF ugovori ništetni, obeštećenje se računa na sljedeći način:

1. Banka mora vratiti svaki iznos koji smo banci uplatili, pa ukupni iznos preplate čini ukupan kunski iznos koji smo banci uplatili od početka ugovornog odnosa.

2. Na svaki naplaćeni kunski iznos zaračunava se zatezna kamata, jer je banka nepošteni stjecatelj.

3. Od ukupnoga iznosa zbrojene preplate i zateznih kamata oduzima se iznos koji smo mi dobili od banke, a to je kredit u kunskome iznosu.

4. Naravno, postoje tu još neke nijanse, npr. uplaćeno osiguranje za nekretninu, koje se također može potraživati od banke, a ne od osiguranja, jer osiguranje nije uzrokovalo štetu koju imamo uslijed toga što smo bili primorani plaćati osiguranje – no, to je ipak detalj koji ne želim ovdje posebno obrazlagati, niti se želim ovdje time baviti.

5. Kao što sam više puta rekao, o tome jesu li naši ugovori ništetni ili su ništetne samo ugovorne odredbe, odlučit će na kraju Vrhovni sud RH. Mi imamo niz dokaza da je tako, ali mi nismo sud i mi nećemo o tome odlučiti. O tome će na kraju ipak odlučiti sud. Mi ćemo to dokazivati argumentima iz zakona, ali i sa sudova, jer imamo i dosta pravomoćnih sudskih dokaza da je tako, iz predmeta koji nemaju veze s našim kreditima, ali meritum pitanja ništetnosti ugovora itekako ima veze.

6. Meni osobno je u ovome trenutku najbitnije pitanje imamo li nakon konverzije pravo na obeštećenje, a ja i svi stručnjaci s kojima surađujem tvrdimo da imamo pravo na dodatno obeštećenje, unatoč konverziji, kao što je to rečeno i u prvoj nedavnoj presudi nakon odluke VTS-a.

7. U prilogu je kalkulator pomoću kojega svatko može izračunati otprilike točno obeštećenje u slučaju ako bi se prihvatilo da su naši ugovori ništetni.

U sljedećoj epizodi – kako se računa obeštećenje, ako su ništetne samo ugovorne odredbe CHF i promjenjiva kamatna stopa,,,

Kalkulator je izradio naš matematičar aktivist Pero Lončar.

http://franak.dalekaobala.com/nistetocina_izracun_nistetnost.html

Share This Article