Kozmetički salon Banski dvori predstavlja nove reforme, a bit će riječi i o referendumima

Sjednica Vlade, prije dvotjednog godišnjeg odmora.

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 2. kolovoza 2018. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
1. Prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.-2021.

2. Prijedlog zaključka o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima

3. Nacrt prijedloga zakona o poljoprivredi (EU)

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007.-2013. sklopljen 9. prosinca 2014.

5. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

6. Nacrt prijedloga zakona o žigu (EU)

7. Prioriteti Vlade Republike Hrvatske za djelovanje u institucijama Europske unije tijekom austrijskog predsjedanja Vijećem Europske unije

8. Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine
9. Prijedlog odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

10. Prijedlog odluke o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu

11. Prijedlog odluke o prihvaćanju Razvojnog projekta „Batižele” i stavljanju izvan snage točke IV. podtočke a) Odluke o prijenosu dionica TEF-Tvornice elektroda i ferolegura d.d., Šibenik, klase: 423-04/98-01/02, urbroja: 5030115-98-1, od 26. ožujka 1998. godine

12. Prijedlog odluke o darovanju autobusnog kolodvora u Dvoru Općini Dvor

13. Privremeno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini

14. Prijedlog uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu

15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.

16. Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o Financijskoj agenciji

17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka

18. Prijedlog odluke o potvrđivanju Izmjena Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

19.a)Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
b)Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske

20. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složnosti poslova u državnoj službi

21. Prijedlozi zaključaka u vezi s provjerom vjerodostojnosti potpisa prikupljenih u referendumskim inicijativama:

a) “Narod odlučuje”
b) “Istina o Istanbulskoj”

22. 22.1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Ninu za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka

22.2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Vodicama za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka

22.3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Dubrovniku za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
22.4. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Osijeku za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

22.5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Županji za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb

22.6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Karlovcu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

23. Prijedlog odluke o davanju ovlasti za sklapanje sporazuma o podmirenju obveza po pravomoćnoj i ovršnoj presudi te o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. i 2020. godinu

24. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a) Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2017. godinu
b) Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2017. godinu

25. Godišnje izvješće o radu Ureda za sprječavanje pranja novca za 2017. godinu

26. Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za troškove komemoracije i ispraćaja Olivera Dragojevića

27. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za lipanj 2018. godine

28. Prijedlozi odluka o pružanju humanitarne pomoći:

a) za rehabilitaciju ukrajinske djece s ratom ugroženog područja
b) Jemenu putem Svjetskog programa za hranu

29. Prijedlozi zaključka u vezi s:

29.1. Planom suradnje između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Nacionalne komisije za zdravstvo Narodne Republike Kine u području zdravstva i medicine za razdoblje 2018.-2020.

29.2. Programom suradnje u području obrazovanja između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja Narodne Republike Kine za razdoblje 2018. – 2022.

29.3. Programom suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Republike Bugarske u područjima znanosti i obrazovanja za razdoblje 2018. – 2021.

29.4. Memorandumom o suglasnosti o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i znanstvenoistraživačku djelatnost Autonomne pokrajine Vojvodine, Sveučilišta u Novom Sadu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu

29.5. Notom o pridruživanju radi sudjelovanja u Tehničkom dogovoru između Saveznog ministarstva obrane Savezne Republike Njemačke i ministra obrane Kraljevine Belgije, ministra obrane Velikog Vojvodstva Luksemburga, ministra obrane Kraljevine Nizozemske, Ministarstva obrane Kraljevine Norveške i Ministarstva nacionalne obrane Republike Litve u vezi sa suradnjom i zajedničkom potporom u sklopu NATO-ove borbene skupine ojačane prednje prisutnosti u Litvi

29.6. Izjavom o namjeri o suradnji u području kibernetičkih timova za brzi odgovor i uzajamnoj pomoći u kibernetičkoj sigurnosti

30. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
1. Prijedlog odluke o opskrbi plinom

2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske

3. Izvješće o izvršenju akata donesenih na sjednicama Vlade Republike Hrvatske (Vukovar, Sisak, Knin, Osijek, Split) – usmeno izvješće

4. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2018. za mjesec srpanj 2018. – usmeno izvješće

5. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

6. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu –usmeno izvješće

7. Kadrovska pitanja

8. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Facebook Komentari