19.2 C
Zagreb
Naslovnica Gospodarstvo Aleksić objasnio kako će se računati obeštećenja u slučaju da tužite banke...

Aleksić objasnio kako će se računati obeštećenja u slučaju da tužite banke zbog ništetnosti ugovornih odredaba ili cijelih CHF kredita

Zastupnik Snage Goran Aleksić objasnio je kako će se računati obeštećenja u slučaju da tužite banke.

KAKO ĆE SE RAČUNATI OBEŠTEĆENJA U SLUČAJU NIŠTETNOGA UGOVORA, A KAKO U SLUČAJU NIŠTETNIH UGOVORNIH ODREDABA…

NIŠTETNI UGOVORI

Ako sud presudi da je zbog ništetnoga predmeta (ništetna CHF glavnica) i ništetne cijene (ništetna promjenjiva kamatna stopa) ništetan kompletan CHF ugovor, obeštećenje bi se prema posljedicama ništetnosti trebalo izračunati na sljedeći način:

1. Zbrojiti sve uplate banci u kunama, pri čemu ukupni zbroj čini ukupan iznos koji banka mora vratiti.

2. Na svaku uplatu banci od dana uplate zaračunava se zatezna kamata sve do dana isplate obeštećenja. Zatezna kamata naplaćuje se zato jer je banka nepošteni stjecatelj. Ukupan iznos zateznih kamata dodaje se na ukupnu preplatu.

3. Banka ima pravo dobiti natrag početnu glavnicu u kunama bez dodatnih zateznih kamata, ali da bi banka to dobila, banka mora podići tijekom postupka protutužbu.

4. Od ukupnoga iznosa preplate i pripadajuće zatezne kamate oduzet će se iznos koji banka potražuje protutužbom. Razliku banka mora platiti tužitelju potrošaču.

5. No, tu postoji još jedno važno pitanje. Činjenica jest da mi nismo u zastari, jer je kolektivnom tužbom prekinuta zastara. No, kolektivnom tužbom nije prekinuta zastara bankama za njihova potraživanja, jer nisu banke tužile, pa onda po tome banke imaju pravo potraživati samo unazad 5 godina od njihove protutužbe – a to bi značilo da nemaju pravo ni na što. To je nešto o čemu će također biti riječi u našim postupcima.

NIŠTETNE UGOVORNE ODREDBE VK CHF I PROMJENJIVA KAMATNA STOPA

Ako sud ne prihvati da su ugovori ništetni, što bi po meni bilo suprotno Zakonu o obveznim odnosima, ako bi sud ipak rekao da unatoč tome što su predmet i cijena ništetni ugovor može opstati bez predmeta i bez cijene, obeštećenje bi se izračunalo na sljedeći način:

1. S jedne strane mora se staviti početni otplatni plan u kunama.

2. S druge strane mora se staviti promet po kreditu.

3. Od svake stvarne uplate anuiteta u kunama oduzima se ono što je trebalo biti uplaćeno po početnome otplatnom planu.

4. Ako je kredit otplaćen prije vremena, od zadnje uplate za prijevremenu otplatu mora se oduzeti i ono što bi bilo uplaćeno da tečaj nije rastao.

5. Sve dobivene razlike zbrojene čine preplatu.

6. Na svaku pojedinu razliku od dana kada se razlika utvrđuje naplaćuje se još i zatezna kamata, jer je banka nepošteni stjecatelj.

7. Ukupni zbroj svih razlika i svih zateznih kamata čini ukupnu preplatu koju banka mora uplatiti tužitelju potrošaču.

Obje varijante su povoljne za sve nas, ali ništetnost ugovora je svakako najpovoljnija varijanta. Ništetnost ugovora po Zakonu o obveznim odnosima neizbježna je. No, ipak će o tome, kao i o tome imamo li mi koji smo konvertirali kredite pravo na obeštećenja, odlučiti na kraju Vrhovni sud RH.

A svima vama najbolje je pričekati jesen, dok Udruga Franak ne pripremi teren za vaše tužbe. Kome se žuri svakako može samostalno potražiti odvjetnika i pokrenuti svoj sudski privatni postupak.

Aleksić o presudi VTS-a oko kamata i valutne klauzule: U velikom broju slučajeva vratit će se samo glavnica kredita

Povijesni dan za Hrvatsku je tek počeo: Visoki trgovački sud presudio ništetnost valutne klauzule u slučaju kredita u švicarskim francima

Najnovije

Još iz rubrike