Još jedan poraz (duboke) hrvatske države, Gjuro Gavrilović dobio arbitražu protiv RH u Washingtonu; DORH kaže da to nije u skladu s pravom EU ( Trumpov twitt o pristupanju EU smo “omaškom” previdjeli)

Gjuro Gavrilović dobio je arbitražu protiv RH u Washingtonu, a DORH spinom minorizira stvar i čak ide do toga da to nije u skladu s pravom Europske unije (treba li napomenuti da ICSID u Washingtonu nema veze s EU).

Naime, Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) je međunarodna arbitražna institucija osnovana 1966. godine za rješavanje pravnih sporova i mirenje međunarodnih investitora i nema nužno nikakve veze s pravom nijedne države.

ICSID dio je grupe Svjetske banke sa sjedištem u Washingtonu, D.C., u Sjedinjenim Državama.

To je autonomna, multilateralna specijalizirana institucija koja potiče međunarodni tijek ulaganja i ublažava nekomercijalne rizike sporazumom koji su izradili izvršni direktori Međunarodne banke za obnovu i razvoj i potpisali zemlje članice.

Od svibnja 2016. godine 153 države članice ugovornice pristale su provoditi i održavati arbitraže u skladu s ICSID konvencijom.

Oba priopćenja prenosimo u cijelosti:

“Dana 26.07.2018. Arbitražno vijeće pri Međunarodnom centru za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) sa sjedištem u Washingtonu, u postupku pokrenutom na zahtjev Gjure Gavrilovića i društva Gavrilović d.o.o. protiv Republike Hrvatske, donijelo je pravorijek kojim je jednoglasno utvrdilo da je Republika Hrvatska bespravno izvlastila imovinu društva Gavrilović d.o.o..

Arbitražno vijeće je utvrdilo da je investicija Gjure Gavrilovića koja se sastojala u kupnji pet društava iz sastava bivšeg holdinga Gavrilović tijekom stečaja uživa pravo na zaštitu temeljem Washingtonske konvencije i ugovora o zaštiti ulaganja sklopljenog između Republike Hrvatske i Republike Austrije. Investicija je učinjena u skladu sa važećim zakonima i nepravilnosti u stečaju koje je prigovorila Republika Hrvatska tijekom postupka se isključivo mogu staviti na teret državi i njenim nadležnim tijelima ali ne i Gjuri Gavriloviću.

Nakon 23 godina bezuspješnih pokušaja da svoja prava zaštite pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske i svih podnesenih pritisaka (uključujući i vođenje neosnovanih kaznenih postupaka) društvo Gavrilović d.o.o. i Gjuro Gavrilović ovaj pravorijek doživljavaju prvenstveno kao potvrdu svojih nastojanja da dokažu protupravnost postupanja Republike Hrvatske i njenih tijela te legitimnost izvršenog ulaganja.

Društvo Gavrilović d.o.o. i Gjuro Gavrilović izražavaju nadu da ovaj pravorijek predstavlja osnovu za daljnji nesmetan razvoj društva Gavrilović d.o.o. i njenog 328 godišnjeg doprinosa široj javnosti te budućnosti obitelji Gavrilović lišenu pritisaka i neizvjesnosti.”, izvijestio je Gavrilović d.o.o.

DORH ovo priopćenje

“Arbitražno vijeće pri ICSID-u, Washington, u postupku koji su 2012. godine protiv Republike Hrvatske pokrenuli prvotužitelj Georg Gavrilović i drugotužitelj Gavrilović d.o.o. radi povrede Bilateralnog ugovora o poticanju i zaštiti stranih ulaganja koji su sklopile Republika Hrvatska i Republika Austrija i naknade štete u visini od 198.500.000,00 eura te troškova arbitražnog postupka u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 eura, objavilo je 26. srpnja 2018. pravorijek. (27. 7. 2018.)

Arbitražno vijeće je pravorijekom utvrdilo da je Republika Hrvatska povrijedila čl. 4. st. 1. Bilateralnog ugovora o poticanju i zaštiti stranih ulaganja koji su sklopile te je temeljem toga odlučilo da je Republika Hrvatska dužna samo drugotužitelju Gavrilović d.o.o. platiti na ime naknade štete iznos od 9.699.462,73 kuna i 1.658.960,49 eura (1,49 % traženog iznosa), te na ime troškova arbitražnog postupka 2.593.642,36 eura i 285.288,28 američkih dolara, što iznosi 30 % traženih troškova postupka tužitelja.

Odlukom je Arbitražno vijeće faktično u cijelosti odbilo tužbeni zahtjev Georga Gavrilovića te je Republika Hrvatska u ovoj arbitraži uspjela ukupno s preko 98 posto, s obzirom da su tužitelji ukupno tražili 198.500.000,00 eura na ime naknade štete te 9 milijuna eura na ime troškova postupka.

Premda će odluka o daljnjim pravnim radnjama u odnosu na dio odluke u korist Gavrilovića d.o.o. biti donesena nakon što Državno odvjetništvo Republike Hrvatske izvrši analizu te odluke, već je u ovom trenutku vidljivo da je ista u tom dijelu u suprotnosti s pravom Europske unije”.

Facebook Komentari