Strinavić iz Blokiranih o agencijama za utjerivanje dugova: Kako se sad ovršni postupak primjenjuje, dolazi do neosnovanog bogaćenja, sa svim elementima za kazneni progon

Glavni tajnik Udruge Blokirani Mario strinavić osvrnuo se danas na rad tzv. agencija za utjerivanje gugova. u saboru traje rasprava o zakonskim mjerama za rješenje problema blokiranih građana, a kojima se taj problem neće riješiti.

AGENCIJE ZA UTJERIVANJE DUGOVA

S obzirom na to da se radi o običnim društvima s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i činjenicom da one drže preko 17 i više milijardi kuna dugova građana jasno je da se mora urediti njihovo poslovanje i da se moraju staviti pod nadzor HANF-a ili HNB-a, s gledišta da se bave financijskim uslugama.

Ponašanje i radna etika djelatnika agencija prema “dužnicima”, moraju se regulirati zakonom, jedan poziv u radno vrijeme, obavijest “dužniku” o prijenosu potraživanja i sve ostalo – isključivo zakonski, sudskim putem!

Rezultantno, nije problematično da banka ugovorom o cesiji proda dug agenciji po diskontnoj cijeni, ali u tom slučaju agencija može naplaćivati isključivo i samo ono što je otkupila po tom istom diskontu i zaračunati zakonom propisane kamate i nikako se naslanjati na dug banke, jer banka je prodajom duga, dugovanje otpisala, a otpisano se ne može naplaćivati.

Stoga je nužno u ovom slučaju cesiju odvojiti od ovršnog postupka i tretirati ju kao bilo koji ugovor koji se može naplaćivati u ovršnom postupku, ali isključivo na iznos glavnice iz ugovora o cesiji. U protivnom, kako se sad ovršni postupak primjenjuje, dolazi do neosnovanog bogaćenja, sa svim elementima za kazneni progon.

Sabor o mjerama za Blokirane, oporba kritizira, Pernara skoro opet izbacili

Facebook Komentari