Udruga Franak: Vrhovni sud Slovenije ukinuo je presude prvostupanjskog i drugostupanjskog suda kojima je presuđeno da je banka pravilno ugovorila valutnu klauzulu CHF

Još jedna velika pobjeda CHF dužnika u Sloveniji, Vrhovni sud Republike Slovenije ukinuo je presude prvoga i drugog stupnja kojima je CHF valutna klauzula proglašena dopuštenom ugovornom odredbom, u ponovljenom postupku prvostupanjski sud mora utvrditi je li banka kod ugovaranja postupila profesionalno odnosno je li upozorila laika klijenta na valutni rizik u skladu sa smjernicama Suda EU, priopćila je Udruga Franak.

Vrhovni sud Slovenije ukinuo je presude prvostupanjskog i drugostupanjskog suda kojima je presuđeno da je banka pravilno ugovorila valutnu klauzulu CHF te je vratio slučaj prvostupanjskom sudu na novo suđenje. Podnositelj tužbenog zahtjeva, fizička osoba, u sporu s bankom zatražila je presudu o ništetnosti ugovora o kreditu i isplatu 17.881,17 eura te osim toga i ništetnost ugovorene hipoteke.

Vrhovni sud presudio je u reviziji da niži sudovi nisu utvrdili je li valutna klauzula bila dovoljno dobro objašnjena tužitelju, zbog čega su oslobađajuće presude ukinute. Vrhovni sud je zaključio da objašnjenje banke u vezi s postojanjem valutnog rizika nije dostatno uključivanjem takve odredbe u sam ugovor, već je ključno utvrditi, na temelju načela dobre vjere i pravičnosti, je li rizik promjene tečaja prema podnositelju zahtjeva bio dovoljno sadržajno razjašnjen. Prilikom procjene je li bančina obveza informiranja o toj vrsti kredita dovoljna, prvostupanjski sud mora uzeti u obzir da je tada kada je ugovor sklopljen banka djelovala kao stručnjak za bankarstvo, a tužitelj kao laik koji nije imao posebno znanje i iskustvo s kreditnim transakcijama. Profesionalnost obvezuje banku da informira potrošača o rizicima koji su tipični za zaključenu transakciju.

Prvostupanjski sud će u ponovljenom postupku morati utvrditi je li banka tužitelja upoznala s potrebnim informacijama o valutnom riziku te procijeniti je li banka postupila u skladu s preporukom Banke Slovenije o dobroj poslovnoj praksi. Ako prvostupanjski sud utvrdi da je optužena banka propustila pravilno ispuniti svoju obvezu o objašnjenju valutnog rizika, procjena nepoštenosti ugovornih uvjeta bit će izvršena u skladu sa smjernicama Suda EU, ocjenjujući pritom je li pravni posao zaključen u dobroj vjeri te će utvrditi i najmanje postojanje značajne neravnoteže između prava i obveza stranaka.

Ako taj slučaj povežemo sa hrvatskim slučajem franak možemo reći da se radi o potpuno jednakom problemu i propustu banaka kod ugovaranja kredita s valutnom klauzulom CHF. Niti hrvatske niti slovenske banke nisu upozoravale klijente potrošače na valutni rizik. U Republici Hrvatskoj jest specifično to da su banke morale upozoriti potrošače, jasno i detaljno, u čemu je razlika između valutne klauzule euro i valutne klauzule CHF, a temeljna razlika jest u tome da Hrvatska narodna banka čuva tečaj kune u odnosu na euro, dok to uopće ne čini u odnosu na CHF i ostale valute. Laik potrošač tako nešto ne mora znati, dok banka profesionalac to mora potrošaču laiku objasniti kod ugovaranja takvoga izuzetno rizičnog i toksičnog bankarskog proizvoda.

Čestitamo bratsko Združenje Frank na velikoj pobjedi!, piše u priopćenju Udruga Franak.

Facebook Komentari