PRIJENOS Sabor danas ne glasuje, raspravljat će o izmjenama Zakona o obveznim odnosima koje bi trebale olakšati položaj dužnika

Danas je na redu Prijedlog izmjena Zakona o obveznim odnosima Kluba zastupnika Živoga zida i SNAGA-e, Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Kluba zastupnika HSS-a predlažu da dužnici koji su zapali u financijsku krizu prvo otplaćuju glavnicu, a potom troškove i na kraju kamate.

Share This Article