AZTN-ova ocjena dopuštenosti koncentracije poduzetnika Slovenia Broadband S.a r.l. i Nova TV d.d.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je donijela odluku o dopuštenosti koncentracije poduzetnika koja bi nastala stjecanjem izravne kontrole poduzetnika Slovenia Broadband S.a r.l. nad poduzetnikom Nova TV d.d.

Uzimajući u obzir strukture mjerodavnih tržišta usluga televizijskih kanala na malo i na veliko, na tržištu stjecanja (iskorištavanja) audio-vizualnoga televizijskog sadržaja i na tržištu televizijskog oglašavanja te tržišnu snagu i udjele sudionika koncentracije na mjerodavnim tržištima, AZTN je ocijenio da konkretna koncentracija ne bi mogla imati značajan učinak na tržišno natjecanje, naročito ne na način da se njome stvara novi ili jača postojeći vladajući položaj sudionika koncentracije na tržištu.

AZTN je donio odluku nakon što je Agencija za elektroničke medije 26. ožujka 2018. donijela odluku kako provedbom namjere koncentracije koja uključuje Slovenia Broadband S.a r.l. i Nova TV d.d., ne nastaje nedopuštena koncentracija u smislu odredbi Zakona o elektroničkim medijima (dalje: ZEM).

Agencija za elektroničke medije je temeljem odredbi ZEM-a nadležna za provedbu odredbi navedenog zakona koje se odnose na zaštitu pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija te osiguravanja nadzora nad provedbom odredbi ZEM-a o programskim načelima, te je nadležna i za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije kao i suglasnosti za promjenu odnosno dopunu programske osnove.

Nakon tih odluka hrvatskih regulatornih tijela više nema zapreka za najavljeno preuzimanje Nove TV, kojim moćna američka investicijska kompanija, koja se navodi i kao vlasnik N1 televizije, pokušava završiti konačno preuzimanje medijskih operacija u Hrvatskoj i Sloveniji od dosadašnjeg vlasnika Nove TV – korporacije CME, vrijednih oko 230 milijuna eura.

Facebook Komentari