Praznik rada na Visokom trgovačkom sudu traje već šest mjeseci, evo što su napravili oko slučaja CHF i kolektivne tužbe

U svojoj sjednici održanoj 3. listopada 2017. vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske u pobijanom dijelu ukinulo je presudu Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i u tom dijelu predmet je vraćen tom sudu na ponovno suđenje. To, u principu znači s obzirom na brzinu hrvatskog pravosuđa još najmanje dvije godine agonije za dužnike. Tako je Hrvatska danas pisala 25. listopada 2017. godine.

Banke su ogulile građane, ne zna se kad će odluka Vrhovnog suda, Aleksić kaže: Nije jasno zašto odugovlači s donošenjem pravorijeka

Što se promijenilo u šest mjeseci? Ništa, na VTS-u je gotovo sve dane bio Praznik rada.

Dodjela 26.10.2017. – sudac/sutkinja Marina Veljak

Podnesak 22.11.2017. Dopis – remisorno vraćanje spisa

Podnesak 13.04.2018. Rješenje – prihvaćen zahtjev za izuzeće suca

U svakom slučaju, VTS se pretrgnuo od posla.

Hrvatska danas je pitala VTS u kojoj je fazi slučaj i kad se može očekivati presuda. Ovo je odgovor:

Vezano uz Vaš upit od 23. travnja 2018., izvješćujemo Vas slijedeće:

Parnični predmet u pravnoj stvari tužitelja POTROŠAČ-Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača , Zagreb, protiv tuženika 1. ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, 2. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb, 3. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka, 4. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Zagreb, 5. ADDIKO BANK d.d., Zagreb, 6. OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar, 7. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d. Split i 8. SBERBANK d.d. Zagreb, radi zaštite kolektivnih interesa potrošača, nalazi se pred ovim sudom radi ponovljenog odlučivanja o žalbama stranaka izjavljenih protiv presude Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1401/12 od 4. srpnja 2013. (nakon odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Revt-575/2016-5 od 3. listopada 2017.).

Predmet se vodi pred ovim sudom pod poslovnim brojem Pž-6632/2017.

Za rješavanje predmeta zadužena je sutkinja Marina Veljak.

Predmet je u radu.

Share This Article