Fina objavila podatke: Novih 539 blokiranih, sad ih je 325 254, dug veći 240 milijuna kuna, raste 8 milijuna kuna dnevno

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. ožujka u blokadi su bila 325 254 građana. Od toga najveći broj građana ima dug prema teleoperaterima, njih nešto manje od 160 000, piše Fina. Mjesec dana ranije, 28. veljače, u blokadi je bilo 324 715 građana, sad je 539 više.

Dug građana iz osnova iznosio je 43,37 milijardi kuna, što je za 0,6 % više u odnosu na prethodni mjesec kada je bio 43,13 milijardi kuna, dakle veći je 240 milijuna kuna. Najveći dio duga u iznosu od 17,9 milijardi kuna odnosio se na dug građana prema bankama kao vjerovnicima (41,4 %), a prema cijelom financijskom sektoru (bankama, štedionicama, kreditnim unijama, leasing i factoring društvima, osiguravajućim društvima, tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje), dug je iznosio 21,0 milijardu kuna ili 48,5 %.

Dug građana koji su blokirani za dug veći od milijun kuna (udio u broju blokiranih građana 1,5 %) iznosi ukupno 22,3 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 51,4 %).

Od 1. siječnja 2011. do 31. ožujka 2018. godine zaprimljeno je 8 690 907 osnova, od čega se 25,9 % odnosi na poslovne subjekte, a 74,1 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 138,4 milijarde kn po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 46,3 milijarde kn po osnovama koje se odnose na građane.

Nove zanimljivosti iz Fine: Blokiranih u veljači 244 manje, ali dug galopira, veći je od 43 milijarde kuna

Facebook Komentari