Vlada odgovorila ‘Brodskim mamama” na pitanja o onečišćenju

Predsjednik Vlade Andrej Plenković nakon sastanka s predstavnicama Udruge “Brodske mama”, zatražio je od resornih ministara odgovore na pitanja koja se odnose na onečišćenje zraka, kvalitetu vode, plinofikacije i modernizacije rafinerije.

Odgovore Ministarstava Vlada je objavila u priopćenju koje prenosimo u cijelosti:

“Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je u Banskim dvorima u subotu, 14. travnja 2018. predstavnike građana Slavonskog Broda iz udruge „Brodske mame“, koji su mu u razgovoru ukazali na poteškoće s kojima se suočavaju zbog dugogodišnjeg onečišćenja zraka u njihovom gradu, a nedavno i vode iz gradskog vodovoda. Na sastanku su bili prisutni ministar zdravstva Milan Kujundžić, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, te brodsko-posavski župan Danijel Marušić.

Svjestan ozbiljnosti situacije u kojoj se dugi niz godina nalaze stanovnici Slavonskog Broda, predsjednik Plenković je naglasio da Vlada temeljito i predano radi na pronalaženju trajnog i zadovoljavajućeg rješenja u što kraćem roku sukladno svojim ovlastima. Po završetku susreta, od resornih je ministarstava zatražio odgovore na pitanja koja se odnose na onečišćenje zraka, kvalitetu vode, plinofikacije i modernizacije rafinerije.

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. Premda je voda za ljudsku potrošnju u Slavonskom Brodu ponovno ispravna za piće, nadležni javni isporučitelj vodnih usluga Vodovod d.o.o. – Slavonski Brod nastavit će dva puta tjedno uzorkovanje i kontrolu crpilišta i mreže, kao i analizu na ugljikovodike. Kako bi se građanima Slavonskog Broda osigurala očekivana kakvoća vode za ljudsku potrošnju i pratila njena zdravstvena ispravnost, uzorkovanje će obavljati nadležan Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, sukladno državnom planu monitoringa i u skladu s redovnim planovima internih kontrola vodovoda. Neovisno o dodatnim kontrolama i analizama na ugljikovodike, Vodovod d.o.o. – Slavonski Brod preko svog kontrolnog laboratorija svakodnevno obavlja analizu uzoraka vode te na temelju toga provjerava kvalitetu vode osnovnih parametara vode za ljudsku potrošnju.

Ujedno, sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva pojačala je službenu kontrolu vode za ljudsku potrošnju na području Slavonskog Broda. Stoga se u narednih mjesec dana, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo iz Osječko-baranjske županije, planira provoditi tjedno nasumično uzorkovanje na različitim mjestima potrošnje radi ispitivanje vode na ugljikovodike, mineralna ulja i BTEX (benzen, toluen, etilbenzen i ksilen).

Rješenje za onečišćenja zraka. Ova je Vlada od početka mandata svjesna tog dugogodišnjeg problema koji narušava kvalitetu života stanovnika Slavonskoga Broda te je do sada obavljen niz razgovora, uključivši one na najvišoj političkoj razini. Slijedom toga, poduzete su konkretne mjere radi pronalaska trajnog rješenja. Stoga je i uspostavljeno posebno Povjerenstvo za praćenje poboljšanja kvalitete zraka na području grada Slavonskog Broda te je odlučeno da se dodatno intenzivira njegov rad na provedbi konkretnih aktivnosti. To se odnosi na sve što država poduzima radi rješavanja problema onečišćenja zraka, kao i na praćenje i poticanje dinamike radova na modernizaciji Rafinerije nafte Brod (BiH). To obuhvaća i izradu Katastra emisija te Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području grada Slavonskog Broda, što će biti podloga za pripremu i pokretanje konkretnih projekata. Nadalje, to uključuje i redovito informiranje građana Slavonskog Broda o kvaliteti zraka. U namjeri da se ovom važnom pitanju pristupi što temeljitije, Povjerenstvo okuplja predstavnike svih relevantnih ustanova: ministarstava zaštite okoliša i energetike, zdravstva te gospodarstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Brodsko-posavske županije, Grada Slavonskog Broda, Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije i nevladinih udruga.

Modernizacija rafinerije. Daljnji radovi na plinofikaciji rafinerije, odnosno na prenamjeni cjevovoda, moći će se nastaviti tek po završetku istrage Državnog odvjetništva i policije. Na stručnoj razini Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će, kroz neposredne kontakte s najvišim predstavnicima Rafinerije nafte Brod, nastaviti tražiti rješenje za daljnje ubrzanje njene modernizacije i plinofikaciji temeljem Sporazuma o suradnji Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na području zaštite okoliša. Ta se modernizacija poglavito odnosi na dijelove postrojenja koji su mogući izvori onečišćenja zraka, prije svega emisija sumporovodika, plina koji se dovodi u vezu s narušavanjem kvalitete zraka na području Slavonskog Broda i okolice.

Ispitivanja kvalitete zraka. Na području Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije studije procjene mogućeg utjecaja ekoloških čimbenika na zdravstveno stanje stanovništva Brodsko-posavske županije provedene su 2012., 2015., 2016. i 2017. Prema tim studijama, u rutinskoj zdravstvenoj statistici nisu uočena odstupanja od podataka za druge županije. Provedenim istraživanjem na 500 ispitanika koje je odobrilo Ministarstvo zdravstva nije dokazana razlika u indikatorima plućnih funkcija mjerenih spirometrijskim testovima kao ni u prisutnosti kroničnih ili akutnih bolesti dišnog sustava između ispitanika koji žive u više izloženim naseljima Slavonskog Broda i onih koji žive u manje izloženim. Pri praćenju teških metala u krvi, kosi i urinu, nisu utvrđene značajne razlike u koncentracijama olova, kadmija, žive i nikla u analiziranim biološkim uzorcima izloženih i neizloženih skupina. Jedine uočene oscilacije odnose se na manje koncentracije mangana u krvi nego u prosjeku, ali ta mala odstupanja nisu toksikološki relevantna jer se kreću unutar referentnih vrijednosti i raspona za opću populaciju, što znači da ne odstupaju od vrijednosti koje su zabilježene u ostalim krajevima Hrvatske.

Neovisno o tome, do kraja godine, u okviru studije koja se provodi za razdoblje 2016–2020., proširit će se praćenje i drugih ekoloških čimbenika radi još bolje procjene njihovog mogućeg utjecaja na zdravlje stanovništva Brodsko-posavske županije. Rezultati te studije bit će javno objavljeni.

Bolja informiranost građana. Pokrenut je zajednički projekt Brodsko-posavske županije i grada Slavonski Brod pod nazivom ,,Edukacija i obavješćivanje građana o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu“ kojemu je cilj pravovremeno informiranje i educiranje građana na području grada Slavonskog Broda. Projekt će omogućiti bolju informiranost građana i pružiti im mogućnost da izravno postavljaju svoja pitanja o onečišćenje zraka kako bi na njih dobili odgovore.

Vlada će putem resornih ministarstava i dalje kontinuirano pratiti, analizirati i poduzimati sve što je potrebno u cilju rješavanja ovog ozbiljnog i dugogodišnjeg problema. O svemu što poduzima, Vlada će građane Slavonskog Broda redovito informirati preko nadležnih ministarstava i u suradnji sa županijom i gradom”, stoji u priopćenju Vlade.

Facebook Komentari