Iseljavanje, depopulacija, nebriga: Svake godine sve je više starijih sudaca, a onih mladih nema na vidiku

Svake godine sve je više starijih sudaca, a onih mladih nema na vidiku. Poražavajuća je činjenica da ni jedno pravosudno tijelo u 2016. godini nije imalo zaposlenih vježbenika pravne struke!

Prema podacima Ministarstva pravosuđa u 2016. godini u ukupnoj slici zaposlenih dužnosnika na svim hrvatskim sudovima, državnim odvjetništvima i Uskoku najveći broj njih je u dobi između 55 i 60 godina, zatim u dobi između 45 do 50 godina te 50 do 55 godina. Ni jedan pravosudni dužnosnik koji je obnašao dužnost u 2016. godini nije mlađi od 30 godina. Ništa bolja situacija nije ni sada. Primjerice Općinski sud u Osijeku, sa stalnim službama u Belom Manastiru, Valpovu, Našicama i Đakovu, ima ukupno 46 sudaca, zajedno s predsjednikom suda, a najveći je broj sudaca u dobi između 55 i 60 godina, njih 16. Devet sudaca ima više od 60 godina, a više od 65 godina ima samo jedna sutkinja koja ove godine ide u mirovinu. Osam sudaca u dobi je između 51 i 55 godina, po šestero u dobi između 40 i 45 te od 46 do 50 godina, a manje od 40 godina ima samo jedan sudac.

– To je, na žalost, odluka Ministarstva pravosuđa. Ove godine planiran je jedan natječaj kojim bi bio odabran jedan broj vježbenika. Međutim, unatrag pet ili šest godina nije ni jedan vježbenik zaposlen ni radi toga da bi mogao obaviti staž u pravosudnim tijelima i steći uvjete za pravosudni ispit, a to je popriličan problem koji možda sada nije jasno vidljiv, no kroz određeni broj godina sasvim će se sigurno pokazati. U jednom trenutku nedostajat će nekoliko generacija koje nisu ni na koji način mogle biti uključene u proces školovanja unutar sudbenog sustava – kaže Damir Kontrec, predsjednik Udruge hrvatskih sudaca. Kako sudac Kontrec dodaje, bilo je povika u izviješćima Europske komisije da ima veliki broj sudaca na broj stanovnika.

– Nitko broj sudaca ne povezuje s brojem predmeta koji postoje. Kad bi se to povezalo s brojem predmeta, ti bi podaci bili drugačiji. S druge strane, broj sudaca se u Hrvatskoj s oko 1900 nekada, sada smanjio. Mogu reći da Državno sudbeno vijeće u tri godine nije imenovalo ni jednoga novog suca. U međuvremenu smo razriješili, što zbog odlaska u mirovinu, što zbog smrti, ili odlaska u druge profesije, 120 sudaca. Sada imamo oko 1700 sudaca u Hrvatskoj, a ne 1900, kako se u medijima spominje – dodao je predsjednik Udruge hrvatskih sudaca. Sudac Damir Kontrec kaže da bi se, osim pravosuđa, država u cjelini trebala uključiti u ovu problematiku da se vježbenici ponovno vrate u sustav i da onda najbolji mogu napredovati, piše Glas Slavonije.

Županijski sudovi “najstariji”

Najveći broj pravosudnih dužnosnika zaposleno je u općinskim sudovima (805), a većina njih je u dobi između 45 i 50 godina (180). Slijede općinska državna odvjetništva u kojima je najveći broj dužnosnika (od njih 408) u dobi između 35 i 40 godina. U županijskim sudovima prevladavaju dužnosnici u dobi između 55 i 60 godina (132 od njih 395). “Što se tiče županijskih državnih odvjetništava, situacija je kao i na županijskim sudovima u kojima prevladavaju dužnosnici između 55 i 60 godina života”, navodi se u izviješću Ministarstva.

Facebook Komentari