VIDEO Druga sjednica ovoga tjedna: Pred Vladom odluka zbog koje bi poduzeća mogla plaćati kazne

Dok se u Saboru bude raspravljalo o opozivu potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić na drugoj strani Markova trga u 16 sati počet će već druga sjednica Vlade ovaj tjedan. Na dnevnom redu, između ostalog, nalazi se Nacrt prijedloga zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te niz različitih izvješća.

Podsjetimo, Europski parlament je još u travnju 2016. donio Uredbu o zaštiti osobnih podataka (GDPR) da bi izjednačio praksu i sankcije u svim zemljama Europske unije koje imaju različito riješeno to pitanje.

Uredba je stroga, ne dopušta mnogo vremena i donosi drakonske kazne jer zaštita osobnih podataka je ljudsko pravo, a ona bi trebala natjerati sve, bez iznimke, od privatnih tvrtki do državnih i javnih tijela, da se drže, između ostalog, i sigurnosnih protokola za čuvanje podataka, da uvedu mogućnost “zaborava” tih podataka nakon što budu iskorišteni za svrhu u koju su i dani, zaposle službenika za zaštitu osobnih podataka i drugo.

Kazne za kršenje Uredbe su zaista visoke – i do 20 milijuna eura, odnosno četiri posto godišnjeg prometa, a uredba bi se trebala početi provoditi već 25.svibnja, dakle brzo, za nešto više od dva mjeseca, piše N1.

“Ovo je izrazito važan zakonski prijedlog kojeg treba Sabor usvojiti na vrijeme i još moramo osigurati barem nekoliko tjedana za testiranja u naših zračnim lukama”, rekao je premijer Plenković o nacrtu konačnog prijedloga zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela”.

Njime se u hrvatsko zakonodavstvo prenose odredbe Direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela, pojasnio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Sukladno odredbama Direktive zakoni i drugi propisi država članica koji su potrebni radi usklađivanja moraju stupiti na snagu do 25. svibnja 2018. godine. Cilj Direktive je jačanje i unaprjeđenje međunarodne suradnje s ciljem povećanja učinkovitosti u suzbijanju kriminaliteta s međunarodnim obilježjem, istaknuo je.

S obzirom na rasprostranjenost organiziranih kriminalnih mreža, koje se vrlo brzo i dobro prilagođavaju novim okolnostima iskorištavajući ih u svoju korist za izvršenje kaznenih djela, ali i terorističkih aktivnosti, te imajući u vidu nove oblike terorističkog djelovanja koji predstavljaju sigurnosni izazov za cjelokupnu međunarodnu zajednicu i zahtijevaju angažman na nadnacionalnoj razini, nužno je ojačati i unaprijediti međunarodnu suradnju te osigurati učinkovitu razmjenu i upotrebu svih relevantnih podataka u svrhu otkrivanja istraživanja i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i drugih teških kaznenih djela, naglasio je Božinović.

Učinkovitom uporabom podataka o putnicima u zračnom prijevozu nastoji se dodatno ojačati aktivnosti sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i određena druga teška kaznena djela. Upotreba podataka iz evidencije podataka o putnicima predstavlja ključni alat u borbi protiv novih pojavnih oblika terorizma i drugih teških kaznenih djela budući da se njime omogućuje identifikacija osoba koje nisu bile osumnjičene za sudjelovanja u počinjenju takvih kaznenih djela.

Konačnim prijedlogom zakona namjerava se osigurati pravna osnova u nacionalnom zakonodavstvu za prijenos i obradu podataka o putnicima u zračnom prometu, kao i uspostava postupaka prijenosa i obrade podataka te sigurnosnih standarda. Utvrđuje se obveza i postupak prijenosa podataka o putnicima u zračnom prijevozu koje prikupljaju zračni prijevoznici te obrada tih podataka od strane nadležnih tijela, zatim nadležna tijela za traženje i primanje podataka o putnicima, njihovu obradu i čuvanje, rokovi čuvanja podataka o putnicima, postupak ponovnog otkrivanja depersonaliziranih podataka o putnicima te sankcije za neispunjenje obveza propisanih Zakonom, rekao je ministar Božinović.

Dodao je kako za njegovu provedbu nije potrebno osigurati dodatna proračunska sredstva. “Izrazito važan zakon za pitanje sigurnosti i za borbu protiv terorizma”, zaključio je raspravu Plenković, prenosi N1.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

1. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela (EU)

3. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu poštanskih usluga za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

4. Godišnje izvješće o obrani za 2017. godinu

5. Godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost za 2017. godinu

6. Godišnje izvješće o radu Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom za 2017. godinu

7. Izvješće o izvršenju ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sa stanjem na dan 31. prosinca 2017. godine

8. Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu

9. Prijedlozi zaključaka u vezi s:

a) Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske i Ministarstva socijalne politike Ukrajine o suradnji u području rada i socijalne politike
b) Programom kulturne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Argentinske Republike za godine 2018. – 2021.
c) Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstva graditeljstva, prometa i infrastrukture Republike Srbije o suradnji radi promicanja učinkovitosti željezničkog prometa
d) Memorandumom o suglasnosti između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Nacionalnog instituta službe vanjskih poslova Ministarstva vanjskih poslova i bogoštovlja Argentinske Republike u području diplomatskog usavršavanja

10. Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:

a) 10. dodjelom nagrada Zlatna bilanca (Zagreb, 11. lipnja 2018. godine)
b) 24. športskim susretima državnih i lokalnih službenika i namještenika (turističko naselje „Zaton Holiday Resort“, pokraj Nina, 9. do 13. svibnja 2018. godine).

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:
1. Kadrovska pitanja

2.Informacije, pitanja i prijedlozi.

Facebook Komentari