VIDEO Vlada o interpelaciji o Istanbulskoj konvenciji, novim zapošljavanjima…..

Na dnevnom redu sjednice Vlade, koja počinje u 9 sati, je među ostalim Nacrt prijedloga zakona o prijevozu u cestovnom prometu (EU).

Premijer i ministri raspravljat će i o prijedlogu izvješća Vlade u vezi s interpelacijom 21 saborskog zastupnika o radu Vlade po pitanju ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1. Nacrt prijedloga zakona o prijevozu u cestovnom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

3. Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske po pitanju ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (predlagatelji: 21 zastupnika u Hrvatskome saboru) – Prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske

4. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera

5. Prijedlog odluke o davanju odobrenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za novo zapošljavanje na određeno vrijeme

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Punat za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka

7. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za veljaču 2018. godine

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva – Akcijski plan 2018. – 2021.

9. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za žalbe povodom prigovora savjesti i imenovanju predsjednice i članova Povjerenstva

10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirane)

11. Prijedlozi zaključaka u vezi s:

a) Protokolom o suradnji između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Rumunjske
b) Protokolom I. zasjedanja Zajedničkog odbora za provedbu i poticanje gospodarske suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije

12. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 13. konvencijom hrvatskih izvoznika i 11. dodjelom nagrada „Zlatni ključ“ najboljim izvoznicima

13. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

13.1. Anke Mrak-Taritaš, u vezi s ugovorima potpisanima s Hrvatskom biskupskom konferencijom
13.2. Saše Đujića, u vezi s upravom društva Jadran d.d.
13.3. dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s posebnim savjetnicima predsjednika Vlade Republike Hrvatske i članova Vlade Republike Hrvatske
13.4. dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s doniranjem rashodovane informatičke opreme udrugama civilnoga društva
13.5. Ivana Pernara, u vezi s primicima u Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj
obrtničkoj komori
13.6. Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s brojem zaposlenih u koncernu Agrokor
13.7. Ivana Vilibora Sinčića, u vezi sa sintagmom „pravo na dom“
13.8. Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s troškovima za kupnju dnevnih, tjednih i mjesečnih novina
13.9. Ivane Ninčević-Lesandrić, u vezi sa zaključkom Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija
13.10. Nikole Grmoje, u vezi s pročelnikom Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo u Gradu Zadru
13.11. Franka Vidovića, u vezi s kupnjom zrakoplova za potrebe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane
13.12. Mire Bulja, u vezi s dr. Ivanom Šreterom
13.13. dr. sc. Siniše Hajdaša Dončića, u vezi s obveznim osiguranjem od automobilske odgovornosti.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1. Prijedlog obavijesti Ustavnom sudu Republike Hrvatske u vezi s pokretanjem postupka donošenja novog Obiteljskog zakona

2. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2017. za mjesec ožujak 2018. – usmeno izvješće
3. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

4. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće

5. Kadrovska pitanja

6. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Facebook Komentari