Pesah je nedvojbeno povijesno najvažniji židovski blagdan. Na Pesah su Židovi izašli iz ropstva na slobodu

Pesah je nedvojbeno povijesno najvažniji židovski blagdan. Na Pesah su Židovi izašli iz ropstva na slobodu. Na taj dan Židovi su zapravo postali narod, a Pesah je prvi blagdan kojeg su slavili.

Izlazak iz Egipta zauvijek je oblikovao židovski narod kao izabrani narod, koji je dobio posebnu i obvezujuću vezu s Bogom i njegovom Torom.

Cijelome čovječanstvu donio je uzvišene vrijednosti ljubavi, slobode, pravde i zakona. Nastavak tog
blagdana bilo je primanje Tore, a nakon toga slijedio je ulazak u Izrael.

Trajanje blagdana

Pesah u Izraelu traje sedam dana, od 15. do 21. nisana: U prvome, četrnaestoga dana u mjesecu, navečer jedite beskvasni kruh, do dvadeset prvog dana u mjesecu navečer.

Prvi i posljednji dan su blagdanski dani (jom tov), a između njih je pet polublagdanskih dana (hol hamoed). U dijaspori blagdan traje osam dana, do 22. nisana; prva dva i posljednja dva dana su blagdanski, zbog dodatnoga dana koji se blagdanima dodaje u dijaspori, a između njih su četiri polublagdanska dana.

Više o blagdanu: Pesah

Facebook Komentari