Obećanje da će dobiti ovu popularnu hranu motiviralo je radnike na rad više nego obećanje da će dobiti novac

Obećanje da će dobiti ovu popularnu hranu motiviralo je radnike na rad više nego obećanje da će dobiti novac!

U istraživanju psihologa Dana Arielyja pokazalo se da će radnici bolje raditi, ako im ponudite besplatnu pizzu, od situacije da im ponudite novac.

Radnicima u Intelovoj tvornici u Izraelu početkom tjedna Ariely je poslao jednu od tri poruke kako bi vidio koja će ih najviše motivirati za rad. U prvoj im je ponudio bonus od 30 dolara, druga je kazala da će ih pohvaliti šef, a u trećoj je obećao vaučer za besplatnu pizzu, piše Independent.

Već nakon prvog dana pizza se pokazala kao poruka koja je najviše motivirala radnike, a produktivnost grupe kojoj je obećana pizza bila je 6,7 posto veća od grupe koja nije dobila niti jednu poruku.

Kompliment šefa bio je gotovo jednako motivirajući sa 6,6 posto povećanjem produktivnosti, a dok je novac najmanje povećao produktivnost – samo 4,9 posto. Nakon dva dana su oni kojima je nuđen bonus bili čak 13,2 posto manje produktivni. Do kraja tjedna produktivnost ove grupe je pala 6,5 posto ukupno.

Na kraju tjedna se ipak pokazalo da je pohvala šefa malo ipak veća motivacija od besplatne pizze. Pa, ako želite nekoga motivirati na rad ponudite mu pohvalu ili pizzu, zaključak je ovog istraživanja, prenosi N1.

Facebook Komentari