Profesor Dugalić: Zašto su biskupi protiv Istanbulske konvencije

Hrvatska biskupska konferencija istupila je protiv Istanbulske konvencije smatrajući da se potiho u Hrvatsku uvodi rodna ideologija. HBK izražava zabrinutost što se u tako važnome međunarodnom dokumentu pojavljuju neprihvatljive definicije, prema kojima bi trebalo poimati “obitelj”, “rod” i “rodno nasilje”.

Dalje pojašnjavaju kako navedena definicija roda odudara od uvriježenoga shvaćanja da je rod identičan spolu i može biti muški ili ženski. “Biti žena ili biti muškarac način je postojanja, a ne tek puki “atribut” ljudskoga bića. U svojoj poruci Muško i žensko stvori ih! (2014.) jasno smo naglasili da kršćanska antropologija u muškarcu i ženi prepoznaje njihovu različitost, ali i međuupućenost, nadopunjavanje koje je neodvojivo od njihove naravi. Spol i rod usko su i neodvojivo povezani, iznutra međuovisni, moglo bi se reći – dva su lica jedne te iste “ljudske” stvarnosti”.”

Smatraju toga neprihvatljivim definiciju roda kako to stoji u Istanbulskoj konvenciji. Biskupi su još u listopada prošle godine poručili kako podržavaju zakone koji štite žene i obitelji od nasilja kojega, nažalost, kod nas ima sve više, ali nisu za konvenciju koja uz plemenite nakane obrane od nasilja “implementira” u sadržaj zakonskoga akta terminologiju “rodne ideologije”.

Crkva se zauzima za slobodu pojedinaca i naroda i ne prihvaća nikakvu kolonizaciju koja bi zadirala u antropologiju na kojoj stvaramo i izgrađujemo svoj identitet.

Kako oko stava Crkve često vladaju predrasude, o tome smo razgovarali s
prof. dr. sc. Vladimirom Dugalićem, svećenikom i profesor moralne teologije i socijalnog nauka Crkve.

Profesor Dugalić kaže kako se pažljivim iščitavanjem Istanbulske konvencije može reći da je 99 posto dobroga. Tko bi normalan bio za nasilje nad ženama, djecom, pripadnicima najranjivijih skupina, upitao je. Istaknuo je kako je Konvencija najjača u onom segmentu gdje govori o prevenciji i edukaciji jer, kako kaže, ni jedan zakon ne rješava problem, ako se mentalitet i svijest o njemu ne promijeni.

Ono što je sporno su članci 3 i 4. Ako je cilj predlagača ove Konvencije stvarno bio zaštita žena i djece od obiteljskog nasilja onda se postavlja pitanje zašto su ubacivali određene pojmove koji nisu opće društveno prihvatljivi, zašto su unutra neki pojmovi za koje nemamo točno značenje i opterećuju tekst Konvencije?

Dugalić je rekao kako postoje dva tumačenja pojma roda. Ako se pojam roda oblikuje na temelju spolnog identiteta kao muškarca i žene onda onda mi s tim pojmom nećemo imati problema. O tom pojmu roda govori i papa Franjo. To je tumačenje roda iz objektivnog identiteta gde je rodna uloga izlazi iz biološkog. Međutim, mi danas imamo suvremeno tumačenje roda koje više nije u tom duhu. U duhu je novih teorija kojima se govori da spolni identitet kao takav ne znači ništa, pojasnio je.

Dugalić je pročitao tumačenje 4. članka u kojem stoji: Određene skupine pojedinaca mogu doživjeti diskriminaciju i na temelju rodnog identiteta, što jednostavno rečeno znači da rod s kojim se poistovjećuju nije u skladu sa spolom koji im je dodijeljen pri rođenju. To uključuje kategorije pojedinaca kao što su transrodne ili transseksualne osobe, transvestiti i ostale skupine osoba koje ne odgovaraju onome što je društvo utvrdilo da pripada kategorijama “muško” ili “žensko”… Hoćete mi reći da rodne ideologije nema unutra?, upitao je Dugalić Bolkovića.

Nastavio je kako je svaki čovjek slika Božja – bio vjernik ili nevjernik, bio ove ili one seksualne orijentacije – svaki čovjek je slika Božja i nikoga se ne smije diskriminirati. Najoštrije sam osudio bilo kakvo nasilje prema homoseksualcima ili prema nekim drugim osobama. To kršćanstvu nije primjereno. I te ljude društvo je dužno zaštititi. No subjektivno, fluidno poimanje rodnog identiteta ne smije postati norma, pravna odrednica za sve u društvu, ustvrdio je Dugalić.

Osobno pravo pojedinca ne može biti postavljeno kao društvena norma za cijelu zajednicu, naglasio je.

Ako ratificiramo Istanbulsku konvenciju i u naših 3, 4 zakona od 2015. godine već imamo pojmove roda, postoji opravdani strah i sumnja, rekao je Dugalić.

Facebook Komentari