Protestanti u Hrvatskoj o Istanbulskoj konvenciji: Nepotrebno i potencijalno štetno

Ad

U povodu aktualnog pitanja ratifikacije Istanbulske konvencije, Protestantska reformirana kršćanska Crkva u Republici Hrvatskoj objavila je izjavu.

U izjavi se ističe: „Zaštita žena od svake vrste nasilja svakako traži djelatan angažman svih struktura društva. Kao kršćani zalažemo se za poštovanje i zaštitu svake osobe te suzbijanje nasilja bez obzira na spolnu, nacionalnu, rasnu, vjersku ili svaku drugu pripadnost. No, evidentna je činjenica da se, kada je riječ o Istanbulskoj konvenciji ne govori samo o zaštiti žena od nasilja, već se hrvatskom društvu nameće rodna ideologija koja je suprotna svjetonazoru većine građana Republike Hrvatske i vrijednostima koje baštini hrvatsko društvo.”

„Već sama činjenica da Istanbulska konvencija dijeli i onako podjelama opterećeno hrvatsko društvo, dovoljan je razlog da se ovomu pitanju pristupi krajnje ozbiljno i u interesu Republike Hrvatske, odnosno svih njezinih građana. U vrijeme kada nam brojni građani, poglavito mladi, napuštaju zemlju u potrazi za boljom budućnošću, kada je preko 300.000 građana blokirano, očekujemo da se Vlada Republike Hrvatske više angažira u rješavanju ovih doista egzistencijalnih problema za građane Republike Hrvatske. Sprječavanje nasilja nad ženama je već ugrađeno u naše zakonodavstvo a sve ono što još eventualno nije, može se ugraditi bez ideoloških dodataka.

Smatramo da je u ovome trenutku, bez ozbiljne rasprave svih segmenata hrvatskog društva, uvažavanja i osluškivanja bila svih građana RH o ovom pitanju, ratificiranje Istanbulske konvencije nepotrebno i potencijalno štetno”, stoji u izjavi koju je objavio Biskupski ured Protestantske reformirane kršćanske Crkve u RH, prenosi Ika.

Facebook Komentari