U mjesec dana 5.207 blokiranih građana više, a ukupni dug narastao je na 42,96 milijardi kuna, veći za 214,8 milijuna kuna

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. siječnja 2018. godine, bilo je blokirano 24 356 poslovnih subjekata, što je za 1,3 % manje u odnosu na prosinac 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 14,02 milijarde kuna, što je za 0,6 % manje nego u prosincu 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 5219 poslovnih subjekata (17,6 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,46 milijardi kuna (19,8 %), piše Fina.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. siječnja u blokadi je bilo 324 959 građana. Od toga najveći broj građana ima dug prema teleoperaterima, njih nešto manje od 160 000 (48,9 %). Dug građana iz osnova iznosio je 42,96 milijardi kuna, što je za 0,5 % više u odnosu na prethodni mjesec, a od toga, najveći dio duga odnosi se na financijske institucije (banke, štedionice, kreditne unije, društva za osiguranje, leasing, faktoring i dr.), 21,5 milijardi kuna. Građana čiji je dug veći od milijun kuna je 4694 (udio 1,4 %), i na njih se odnosi više od polovine duga (51,4 %) ili 22,07 milijardi kuna, a od toga najviše na dug prema financijskim institucijama, 13,0 milijardi kuna.

S obzirom na stanje od 31. prosinca 2017. godine u blokadi je bilo 319 752 građana, u samo mjesec dana povećan je broj blokiranih za 5.207.

Od 1. siječnja 2011. do 31. siječnja 2018. godine zaprimljene su 8 503 692 osnove, od čega se 26,2 % odnosi na poslovne subjekte, a 73,8 % na građane. U istom razdoblju ukupno je izvršeno 136,7 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 44,7 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2017. godine u blokadi je bilo 319 752 građana. Ukupan dug građana iz osnova iznosio je 42,76 milijarde kuna. Analiza građana čiji su računi blokirani zbog dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje, prema rodnom kriteriju, pokazala je da je u apsolutnom broju najviše muškaraca, 198 610 (udio od 62 % u ukupnom broju blokiranih građana), dok je žena 121 142 (udio od 38 % u ukupnom broju blokiranih građana). Od 42,76 milijarde duga, na muškarce se odnosi 31,23 milijardi kuna (udio 73 %), a na žene preostalih 11,53 milijardi kuna (udio 27 %). U odnosu na stanje od prije godinu dana, udio muškaraca u ukupnom broju blokiranih građana isti je, 62 %, a u iznosu duga je veći za 1 %.

Promatrano na razini županija, prema broju blokiranih građana najveći udio muškaraca je u Ličko-senjskoj i Požeško-slavonskoj (66 %), a najmanji u Koprivničko-križevačkoj županiji, a shodno tome najveći udio žena u blokiranim građanima je u Koprivničko-križevačkoj županiji (41 %), a najmanji u Ličko-senjskoj i Požeško-slavonskoj.

Prema nominalnoj visini duga najzaduženiji su muškarci u Gradu Zagrebu (9,16 milijardi kuna), a najmanje zaduženi muškarci u Ličko-senjskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju blokirani građani – muškarci u Zadarskoj županiji (82 %). Prema nominalnoj visini duga najzaduženije su žene, stanovnice Grada Zagreba (3,14 milijarde kuna), a najmanje zadužene su žene u Požeško-slavonskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju žene u Međimurskoj županiji (50 %).

Facebook Komentari