Budak zbog Borasa podnio neopozivu ostavku

Nakon što je Senat Sveučilišta u Zagrebu prošli petak uvjerljivim brojem glasova reizabrao rektora Borasa na čelo Sveučilišta za novo četverogodišnje mandatno razdoblje, pala je prva ostavka na članstvo u Senatu.

Neopozivu ostavku podnio je član Senata, predstavnik Filozofskog fakulteta, profesor Neven Budak.
Ostavku je podnio dekanici Filozofskog Vesni Vlahović-Štetić i Vijeću Filozofskog fakulteta koji su mu ukazali povjerenje da bude jedan od predstavnika FF-a u Senatu. S obzirom da svi članovi Senata imaju svoje zamjenike, za očekivati je da će Budaka zamijeniti njegova zamjenica s FF-a, profesorica Đurđica Čilić.

Tekst Budakove ostavke prenosimo u cijelosti s portala Srednja.hr.

“Poštovana gospođo dekanice, poštovani članice i članovi Vijeća,
nakon provedenog izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu ne osjećam da mi je moguće nastaviti rad u Senatu Sveučilišta. Usprkos dugotrajnim i očiglednim kršenjima zakona i statuta, usprkos netransparentnom vođenju Sveučilišta, usprkos marginaliziranju ili potpunom zanemarivanju sveučilišnih odbora, usprkos odricanju od dobre prakse u vođenju Sveučilišta, usprkos neprimjerenom odnosu prema studentima i nastavnicima, velika većina članova Senata odlučila je dati svoj glas dosadašnjem rektoru, prof. dr. sc. Damiru Borasu.

Demokratsko je pravo prilikom izbora dati svoj glas kandidatu kojeg se smatra boljim, ali odluka o tome koji je kandidat bolji treba se zasnivati na poštivanju općeg dobra i zajedničkog interesa Sveučilišta, a ne na osobnim i parcijalnim probitcima. S obzirom na to da ne mogu sudjelovati u radu tijela čija većina članova ili nije u stanju procijeniti što su opće dobro i zajednički interes, ili svoje odluke donose na temelju razmjene usluga, ovime podnosim neopozivu ostavku na svoje članstvo u Senatu Sveučilišta u Zagrebu.

Svjestan sam da će me zamijeniti netko tko će imati iste moralne dileme kao ja i da svoj teret prebacujem na neka druga pleća, a da mi se može predbaciti da se povlačim kako bih izbjegao daljnju borbu za sveučilište kakvo zaslužujemo. Uvjeravam vas da tu borbu neću nikada prekinuti, ali ću je nastaviti tamo gdje ona ima smisla. Zahvaljujem vam na ukazanom povjerenju.

dr. sc. Neven Budak, red. prof.”

Facebook Komentari