HDZ objavio financijsko izvješće, u debelom plusu su

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe te transparentnosti poslovanja, Hrvatska demokratska zajednica objavila je danas na svojim mrežnim stranicama (hdz.hr) godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu, priopćili su iz HDZ-a.

Prihodi u 2017. iznosili su 50.493.718 kuna, dok su ukupni rashodi iznosili 43.934.765 kuna, čime je ostvaren višak prihoda u odnosu na rashode u visini od 6.558.953 kune.

Najznačajniji prihodi u 2017. odnosili su se na:

– prihode po posebnim propisima u iznosu od 38,3 milijuna kuna, tj. prihode iz Državnog proračuna temeljem broja saborskih zastupnika, prihode iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem broja osvojenih mandata u predstavničkim tijelima JLP(r)S te naknade troškova izborne promidžbe nakon održanih lokalnih izbora;
– prihode od članarina u iznosu od 6,8 milijuna kuna;
– prihode od donacija u iznosu od 4,6 milijuna kuna.

Najznačajniji rashodi u 2017. odnosili su se na:

– materijalne rashode u iznosu od 29,7 milijuna kuna;
– rashode za zaposlene u iznosu od 8,4 milijuna kuna;
– ostale rashode, koji su se odnosili na transfer kandidatima za župane, gradonačelnike i općinske načelnike na lokalnim izborima u iznosu od 3 milijuna kuna;
– troškove tekućih donacija u iznosu od 1,4 milijuna kuna.

Kako smo već isticali, Stranka je odgovornim poslovanjem i povećanjem prihoda pod novim vodstvom vratila sve naslijeđene pozajmice, podmirila manjak iz proteklih godina te u cijelosti stabilizirala financijsko stanje, a sve obveze po kreditima vratit će do kraja lipnja ove godine.
Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu u cijelosti je objavljeno na sljedećem linku: www.hdz.hr, priopćili su iz te stranke.

Facebook Komentari