Ekonomski analitičar Damir Novotny: Premijer treba smijeniti Antu Ramljaka

Situaciju u Agrokor u Novom danu komentirao je ekonomski analitičar Damir Novotny.

Pred kakvom se odlukom sada nalazi premijer Andrej Plenković?

“Ako govorimo o vezi između Vlade i Agorkora sada vidimo da je bilo pogrešno da se Vlada toliko involvira u cijeli taj proces.”

Je li moglo drugačije?

“Moglo je i moralo. Bez obzira koliko je Agrokor važan ekonomski, nije toliko da bi se Vlada bavila samo Agrokorom. Kada miješate politiku s mikroekonomikom poduzeća koje je insolventno neminovno se događaju ovakve stvari. Na samom je početku jasno bilo da je Agrokor prezadužena kompanija i da su vjerovnici stvarni vlasnici. To se trebalo rješavati u okviru solvencijskog prava, kroz stečajni zakon. Ovako se stvara dojam da su tu nekakvi lobiji koji su htjeli iz Agorkora izvući novac van. Činjenica da je Privremeno vjerovničko vijeće postavljeno političkim modelom i da je ono usmjeravalo financijske tokove prema političkim interesima otvara čitav niz dilema koje se mogu koristiti u dnevnoj politici, ali ne koriste poduzeću.”

Premijer Plenković preuzeo je odgovornost i javnim pozivom Anti Ramljaku da dostavi dokumente o angažiranju savjetnika.

“On je vlasnik procesa, osobno je pokrenuo taj proces. Odluka bi trebala biti doista promjena povjerenika i vjerovničkog vijeća te ići prema onome što je nužno – nagodbi.”

Zašto je ta dokumentacija dostavljena Vladi, a ne recimo Trgovačkom sudu koji bi formalno trebao odlučivati?

“Ja sam bio od početka protiv zakona i doista je pitanje tko zapravo upravlja procesom. Ako je to sud, onda je on taj koji bi trebao odlučivati. Da nije bilo tog posebnog zakona sud bi doista imao veliku odgovornost i tu politika ne bi imala utjecaj. Ovdje vidimo da se preklapa izvršna vlast s pravosuđem, što nikako nije dobro ako želimo dalje razvijati institucije.”

Gdje je nastao problem? Ministrica Dalić i ministar Marić tvrde da ne znaju ništa. Tko je formalno mogao kontrolirati načine kako su se sklapali ti savjetnički ugovori?

“Velika je odgovornost koju ima Ante Ramljak, ali i vjerovničko vijeće koje bi trebalo upravljati procesom u ime stvarnih vlasnika – vjerovnika. Vijeće se sada ograđuje od svih događaja.Kompanija je i dalje prezadužena i dalje ima ogromne probleme, nema naznaka restrukturiranja, nema naznaka nagodbe i opet sve upućuje na Privremeno vjerovničko vijeće koje je moralo upravljati kompanijom. Očito vidimo da je u tom politički oblikovanom vijeću bilo previše politike.”

Na koji će se način odučivati o daljnjim koracima? Je li moguće da Privremeno vjerovničko vijeće ostane do kraja, do same nagodbe?

“Sve je moguće kad imamo takav zakon, ali to ne bi bilo dobro. Poželjno je da se formira stalno vjerovničko vijeće koje bi oslikavalo stvarnu strukturu dugova – banke, vlasnici obveznica, dobavljači, a ponajmanje dioničari, njihov utjecaj je tu minoran jer njihgov je kapital nestao. Ključni su oni koji su financirali Agrokor, nikako politika, nikako vlast, nikako premijer Plenković.”

Određen je model novog vijeća, je li moguće dogovoriti takav model?

“Meni se osobno to grupiranje ne sviđa, opet ima određene politike u tome. U tom procesu nagodbe bi jedan euro duga morao biti jedan glas, kao kod dioničarskih struktura. Ako imati manjiski udio ne možete imati većinski udio u odlučivanju. Vjerovnici koji imaju više duga moraju imati više utjecaja u upravljanju.”

Prema neslužbenim informacijama Agrokor je 10. siječnja potpisao novi ugovor o prostorijama koje koriste najveći centri na idućih 12 godina. Može li takvu dugoročnu odluku donijeti izvanredni povjerenik?

“To su otvorena pitanja, do koje razine dugoročno poslovanje može voditi Privremeno vijeće i privremeni povjerenik.”

Facebook Komentari