VIDEO Aleksić izvijestio o aktivnostima Snage, pita za ugovor Plinacroa s bankom u kojem je izlazna naknada astronomskih 240 milijuna kuna

Foto: Mirjana Posavec/HRT

Snaga je danas na konferenciji za medije izvijestila o svojim aktivnostima, zatraženo je da Plinacro d.o.o. dostavi sporni ugovor o kreditu u kojemu je ugovorena astronomska izlazna naknada od 240 milijuna kuna, premijeru Plenkoviću upućeno je pitanje o tome kada će Vlada RH zaustaviti nezakonito kamatarenje hrvatskih građana koje provode banke, premijeru Plenkoviću ponuđena je pomoć u arbitražnom sporu s Unicreditom u Washingtonu i ukratko je izrečen osvrt na 7 amandmana koje je Aleksić uputio na izmjene Zakona o kreditnim institucijama.

Zastupnik stranke SNAGA Goran Aleksić, županijski vijećnik SNAGE u Vukovarsko-srijemskoj županiji Vlado Iljkić i Tajnica Snage Sandra Žiga održali su konferenciju za novinare na kojoj su obavijestili javnost o dvotjednim aktivnostima zastupnika Aleksića i stranke SNAGA.

Zastupnik Aleksić tijekom zadnja dva tjedna pokrenuo je sljedeće aktivnosti:

1. Uputio je zastupničko pitanje predsjedniku Vlade RH Plenkoviću kojim ga pita hoće li Vlada RH i u kojem roku pokrenuti proceduru izmjena i dopuna Zakona o potrošačkom kreditiranju, kojima bi se konačno u članku 11.a stavku 5. propisala metodologija za iznalaženje fiksnih kamatnih marži u kreditima u kojima su te marže definirane vanugovorno, ali isto tako i u CHF konvertiranim kreditima u kojima su marže nametnute po principu uzmi ili ostavi. Naime, banke su u pravilu određivale fiksne kamatne marže na temelju parametara koji su vrijedili krajem 2013. godine, a ne na temelju parametara koji su vrijedili na početku ugovornog odnosa, a to je suprotno načelu konverzije ništetnih ugovornih odredaba.

2. Ponudio je predsjedniku Vlade RH svoju pomoć u arbitražnome sporu koji je Unicredit pokrenuo protiv RH u Washingtonu, pri čemu je naglasio da suradnju nudi i Udruga Franak koja raspolaže potrebnim stručnjacima i saznanjima koja mogu biti jako bitna za arbitražni spor u korist RH.

3. Uputio je zahtjev društvu Plinacro d.o.o. da mu dostavi sporni ugovor o kreditu o kojem je u javnosti govorio ministar Goran Marić, a prema kojemu je navodno ugovorena izlazna naknada za prijevremenu otplatu kredita u iznosu od astronomskih 240 milijuna kuna. Aleksić sa stručnim suradnicima želi analizirati sporni ugovor i utvrditi radi li se eventualno o ugovoru s odredbama koje se prema Zakonu o obveznim odnosima nisu smjele ugovoriti, pa su onda u tome slučaju ništetne.

4. Uputio je 7 amandmana na Konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o kreditnim institucijama, pri čemu su svi ti amandmani u skladu s EU direktivama, s presudama Suda EU-a, ali i s kolektivnom presudom u domaćem slučaju franak. Ako bi se ti amandmani prihvatili, banke bi morale prestati s kamatarenjem odnosno s primjenom nezakonito definiranih kamatnih marži, prije cesije dugovanja po otkazanome kreditu novome vjerovniku banka bi morala ponuditi prvokup dužniku te ponuditi novi kredit za smanjeni dug, decidirano bi bilo naloženo bankama da ne smiju povećavati ugovorene naknade te bi HNB morao riješiti svaki pojedinačni prigovor potrošača u roku od 30 dana.

Vlado Iljkić govorio je o planu svojih aktivnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji, pa je tako najavio da će provjeriti ima li možda u toj županiji spornih ugovora o kreditu sličnih ugovoru koji je ugovorio Plinacro d.o.o., izvijestila je Snaga.

Goran Aleksić iz Živog zida i Snage izvijestio je i u Saboru o aktivnostima u zadnja dva tjedna, kazavši kako je između ostalog premijeru Andreju Plenkoviću ponudio suradnju da on osobno, ali i udrugaFranak, kao upućeni u temu pomognu u vezi arbitraže koju su UniCredit i druge banke pokrenule u Washingtonu protiv Hrvatske zbog konverzije kredita u CHF. Govorio je i o amandmanu Zakona o potrošačkom kreditiranju, za koji kaže da bi spriječio nezakonito kamatarenje.

Facebook Komentari