Sanja Barić: Ono što je Kolakušić govorio ne spada u povredu Kodeksa, jer je uglavnom iznosio stavove o zakonima i o njihovoj ustavnosti

Sudac Trgovačkog suda Mislav Kolakušić očekuje da bi mogao čak i prisilno završiti sudačku karijeru jer je protiv njega pokrenut stegovni postupak.

Sudačko vijeće Visokog trgovačkog suda je u prosincu odlučilo da je povrijedio članak Kodeksa sudačke etike točka 12. jer je u medijima komentirao svoje izuzeće u stečajnom postupku i postupku oko Agrokora, koji se vodi na Trgovačkom sudu, piše Novi list.

Članovi Sudačkog vijeća Visokog trgovačkog suda tvrde da istupi suca Mislava Kolakušića u javnosti »nemaju obilježja stručnih javnih istupa već su obilježeni senzacionalističkim i populističkim izjavama«.

Najviše ih smeta što Kolakušić navodno učestalo kritizira rad sudova i ostalih tijela vlasti. “Javnost to može shvatiti kao pozivanje na nepoštivanje”, stoji u obrazloženju Sudačkog vijeća.

Postupak protiv suca Mislava Kolakušića pokrenuo je predsjednik Trgovačkog suda Nino Radić. Sudačko vijeće je odluku donijelo, no Kolakušić se žalio i o tome je li on prekršio sudački kodeks ili nije raspravljat će drugostupanjsko tijelo – Vijeće predsjednika sudačkih vijeća RH koje vodi sudac Vrhovnog suda Žarko Dundović. Kolakušić traži javnu sjednicu.

Ako se i to tijelo složi s odlukom Sudačkog vijeća Viskog trgovačkog suda, postupak protiv njega vjerojatno će provesti i Državno sudbeno vijeće (DSV) i odlučiti o kaznenoj mjeri. Prema članku 67. Zakona o Državnom sudbenom vijeću »ako postoji osnovana sumnja da je sudac počinio stegovno djelo, predsjednik suda ili osoba ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave u sudu u kojem obnaša sudačku dužnost dužna je protiv tog suca pokrenuti stegovni postupak«. Sudac Kolakušić tumači da je stoga izvjesni automatizam da se postupak protiv njega nastavi na DSV-u. Uostalom, DSV jedini ima ovlasti izricati stegovne mjere i to mogu biti ukor, novčana kazna ili razrješenje od dužnosti.

U travnju prošle godine Trgovački sud u Zagrebu udovoljio je zahtjevu Konzuma da se suca Kolakušića izuzme iz stečajnog postupka protiv Konzuma koji je pokrenut temeljem prijedloga tvrtke Ovum. Iz Konzuma su obrazložili da je Kolakušić svojim javnim istupima i postupanjima potvrdio svoju pristranost u obavljanju sudačke dužnosti, a rješenje o izuzeću donio je predsjednik Trgovačkog suda Radić.

Što na odluku Sudačkog vijeća da je prekršio Kodeks kaže sam Kolakušić?

“Radi se o odluci sudačkog vijeća Visokog trgovačkog suda RH pokrenutog temeljem zahtjeva Nine Radića, predsjednika Trgovačkog suda u Zagrebu. Nakon pravomoćnosti odluke Sudačkog vijeća, predsjednik suda podnosi zahtjev za stegovni postupak Državnom sudbenom vijeću. U svom očitovanju na zahtjev za povredu kodeksa zahtijevao sam dvije stvari, da postupak bude javan i da nas obojicu saslušaju. Iako sam podnio zahtjev za održavanje javne sjednice, a što predstavlja temeljni pravni standard modernih demokracija, sudačko vijeće je odlučilo sve odraditi u tajnosti. U Odluci je navedeno da je vijeće jednoglasno odbilo prijedlog za održavanje javne sjednice jer su utvrđene sve činjenice i dokazi. Uistinu je šokantna spoznaja da članovi sudačkog vijeća koji su suci trgovačkih i Visokog trgovačkog suda ne razumiju načelo javne rasprave”, rekao je Kolakušić.

Tvrdi da mu na teret stavljaju “verbalni delikt”…

“Da sam komentirajući odluku o svom izuzeću u stečajnom postupku Konzuma povrijedio Kodeks i stečeni ugled pravosuđa te uznemirio javnost. Odluka o izuzeću suca ne predstavlja odluku suda koju nije dopušteno komentirati, jer se radi o odluci Ureda Predsjednika u vršenju poslova sudske uprave te se ne može raditi o povredi Kodeksa sudačke etike temeljem članka 12. Ustav Republike Hrvatske u članku 121. određuje da sudovi donose odluke u sudskim predmetima isključivo po sucima kojima su predmeti dani u rad. Sudska uprava temeljem Zakona o sudovima obavlja samo poslove tehničke naravi i ne može donositi sudske odluke, a Ustav izričito propisuje pravo žalbe protiv sudskih odluka, a protiv odluke o izuzeću žalba nije dopuštena. Iznošenjem istinitih činjenica ne može se uznemiriti javnost. Pravo je građana znati da je moguć kvalitetniji i transparentniji način donošenja zakona i njegove primjene. Sudionici ovog postupka očito ne razumiju što znači pravo javnosti na informacije i koja je svrha stručnih javnih istupa. Činjenica je da još nitko u javnom prostoru nije osporio tvrdnje i činjenice koje iznosim, slijedom čega ne postoji osnova da bi se iste mogle smatrati neutemeljenim”, rekao je Kolakušić za Novi list.

Na temelju napisa iz medija, Sanja Barić, profesorica Ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Rijeci, smatra da ono što je Kolakušić govorio ne spada u povredu Kodeksa, jer je uglavnom iznosio stavove o zakonima i o njihovoj ustavnosti.

– Primarno je rješavanje sporova, ali suci imaju najbolje znanje i ekspertizu o problemima u primjeni pojedinih zakona. Gotovo bih rekla da pripada njihovoj društvenoj ulozi to što se suci izjašnjavaju o zakonima. Skoro bih to usporedila s društvenom zadaćom nas sveučilišnih profesora. Načelno, ja tu ne vidim problem. Problem bi bio jedino ako on komentira pojedinačni sudski predmet, govori nam Sanja Barić.

No, ona spominje da postoje drugi suci koji puno češće zalaze u konkretne predmete pa je navela primjer suca Ivana Turudića. Dobro se sjećamo da je Turudić politički istupao, ali i komentirao konkretne predmete.

– Ako govorimo o kategorijama osobne promocije ili populizma, s čime se sad barata kad je riječ o Kolakušiću, Turudić je viđan u kafićima s raznim osobama koje su bile u postupku a od toga bi se sudac svakako trebao suzdržavati jer suci nemaju jednaka prava na privatni život kao svi ostali. Moraju se kloniti svakog druženja koje može izazvati i samo sumnju u njihovu pristranost. Ne bih rekla da Kolakušić ignorira zakone nego kad se s njima ne slaže – pokreće postupak njihove ustavnosti a i to je ovlast suca, kaže Sanja Barić, piše Novi list.

Facebook Komentari