Bivši šef HANFA-e Samodol: Kako su mirovinski fondovi našim novcem dokapitalizirali Todorićev Ledo

Ad

Bivši šef HANFA-e Ante Samodol oglasio se još jednom oko poslova vezanih uz Agrokor, a pitanje je tko će nadoknaditi gubitke:

Dugujem objašnjenje oko dokapitalizacije LEDA d.d.. Dokapitalizacija je provedena krajem 2012., pri čemu je upisano 93.750 komada novih redovnih dionica, uplaćenih po cijeni od 8.000 kuna po dionici. Većinu izdanja upisali su mirovinski fondovi 70% (65.625 komada odnosno 525.000.000 kuna).

Prije te dokapitalizacije, LEDO je imao temeljni kapital u iznosu od 83.664.600,00 kuna podijeljen na 220.170 redovnih dionica.
Nove dionice imale su nominalu 380 kuna po dionici, tako da je razlika od uplaćenih 8.000 kuna po dionici i nominalnih 380 kuna po dionici, u iznosu 7.620 kuna po dionici, uplaćena u kapitalne rezerve (ukupno su mirovinski fondovi uplatili u kapitalne rezerve 500.062.500 kuna).

Kapitalne rezerve su ne-nominalni kapital koji pripada društvu, ne glasi na pojedinačnog dioničara, te ne daje nikakva prava vlasnicima (dividendu, pravo glasa na skupštini, pravo sudjelovanja u likvidacijskoj masi društva).

Na taj način su mirovinski fondovi uplatom višestruko većeg iznosa 525.000.000 od iznosa postojećeg nominalnog kapitala društva 83.664.600 kn stekli samo 20,9% udjela u nominalnom kapitalu nakon dokapitalizacije (tj. u upravljačkim pravima – pravo glasa na skupštini, u ostvarenoj dobiti – dividendi i u mogućoj likvidaciji društva – likvidacijskoj imovini). Teoretski, da su se nakon dokapitalizacije kapitalne rezerve dijelile vlasnicima (za slučaj likvidacije ili povećanja nominalnog kapitala) mirovinski fondovi bi dobili samo 20,9% tog iznosa kojega su sami uplatili.

Neposredno prije objave poziva za dokapitalizaciju LEDO d.d. je u listopadu 2012. na Zagrebačkoj burzi objavio da je jamac za obveze društva AGROKOR d.d, i to za izdanja Obveznica u iznosu od 325.000.000 EUR i 300.000.000 USD, kao i za klupski kredit s glavnicom od 150.000.000 EUR.

Ali to nije sve, u Prospektu uvrštenja, iz ožujka 2013. godine LEDO d.d. oznake LEDO-R-A („Postojeće dionice“) i oznake LEDO-R-B („Nove dionice“, zajedno Postojeće i Nove dionice „Dionice“) na službeno tržište Zagrebačke burze d.d., u Glavi 4.4. Financijski rizici, kojeg je potpisao i predstavnik obveznih mirovinskih fondova, navedeni su rizici vezani za financijske obveze društva Agrokor d.d., a za koje Izdavatelj (Ledo d.d.) solidarno jamči u visini 1,3 milijarde EUR i 300 milijuna USD!

Naravno, postavljaju se logična pitanja:

1) Na koji način su mirovinski fondovi procijenili rizike takve transakcije?
2) Zašto su napravili značajnu uplatu u kapitalne rezerve?
3) Zašto su prihvatili dokapitalizaciju po cijeni 8.000 po dionici kad je prosječna cijena na burzi u 2012. godini bila 5.850 kuna po dionici?
4) Je li Hanfa barem prilikom odobrenja Prospekta uvrštenja, provjeravala primjenu Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (koji je tada važio) i pravilnicima koje je sama donijela?
5) Tko će nadoknaditi gubitke ostvarene na ovakvom ulaganju i na ovakav način?

Ipak, dva su pitanja ključna i nadilaze ovlasti samih članova obveznih mirovinskih fondova (koji u fondove ulažu po zakonu – obvezno!):

1. Jesu li fond manageri ulažući u dionice Leda d.d. i kapitalne rezerve Leda d.d. (nenominirani kapital), svjesno, znajući za navedene financijske rizike, izložili riziku imovinu obveznih mirovinskih fondova, čijom imovinom su raspolagali kao povjerenička (fiducijarna) institucija čime su prekršili odredbe Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te članovima fondova prouzročili štetu?

2. Zašto Hanfa nije pokrenula postupak utvrđivanja odgovornosti društava za upravljanje niti utvrđivala primjenu odredbi vlastitog pravilnika o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i je li na takav način nečinjenja zloupotrijebljen položaj regulatora?

Ostaci ostataka od uloženog i ostvareni gubici obveznih mirovinskih fondova na ovakvom ulaganju su dovoljan dokaz za djelovanje –pravne države. Iluzija? Možda.

Bivši šef Hanfe Ante Samodol: Je li riječ o (zlo)namjernom postupanju Hanfe u slučaju Agrokor

Bivši šef HANFA-e Ante Samodol: Jesu li članovi Upravnog vijeća HANFA-e prekoračili granice svoje ovlasti te vlasniku i društvu Agrokor pribavili korist

Facebook Komentari