Vlada kadrovirala na zatvorenoj sjednici

Na zatvorenome dijelu današnje, 76. sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajališta za sastanke Vijeća ministara i to Vijeća za vanjske poslove (FAC) koje će se održati 22. siječnja 2018. i Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 23. siječnja 2018.

Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Europskoga vijeća i Vijeća ministara, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju.

Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.

Vlada je utvrdila odgovore na Pisma službene obavijesti Europske komisije broj 2017/0529, u vezi s gorivima i obnovljivim izvorima te broj 2017/0530, u vezi s pravima pomoraca. Odgovori koje je Vlada utvrdila bit će proslijeđeni Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom javno ne objavljuje.

Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska
preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu. Cjelovit materijal ove
točke možete pregledati na sljedećim poveznicama:

Pregled zakonskih propisa – http://bit.ly/2DiFw1R

Pregled podzakonskih propisa – http://bit.ly/2mFACB6

Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima.

Povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova zamjenika ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo dr. sc. Ani Rački Marinković. Istodobno, dr. sc. Ana Rački Marinković imenovana je zamjenicom ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Razriješen je dosadašnji zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Petar Vitas. Novim je zamjenikom načelnika Stožera, kao predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje imenovan Igor Milić.

Državnoj službenici Nevenki Lipovac ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, a najduže do šest mjeseci, jer joj dosadašnje ovlaštenje istječe 26. siječnja 2018. godine.

Ponovno je dano ovlaštenje i državnoj službenici Petri Anđelović za obavljanje poslova glavnoga tajnika Središnjega državnog ureda za šport, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika Središnjeg državnog ureda za šport, a najduže do šest mjeseci, jer joj dosadašnje ovlaštenje istječe 26. siječnja 2018. godine.

Facebook Komentari