Sud objavio koliko iznose utvrđene i osporene tražbine u Agrokoru

Trgovački sud u Zagrebu u ponedjeljak je u postupku izvanredne uprave nad Agrokorom na e-oglasnoj ploči toga suda objavio Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama, čime počinju teći i rokovi za žalbe na to rješenje.

Prema mišljenju suda, dostava rješenja se smatra obavljenom istekom osmog dana od objave rješenja na mrežnim stranicama e-oglasne ploče suda pa od tog dana, odnosno od pravomoćnosti rješenja teku rokovi za pokretanje i nastavak parnica, a to je sljedećih osam dana. Protiv danas donesenog i objavljenog rješenja pravo na žalbu ima svaki vjerovnik u dijelu koji se tiče njegove prijavljene tražbine, odnosno tražbine koju je osporio izvanredni povjerenik. O toj žalbi odlučuje Visoki trgovački sud RH.

Zagrebački Trgovački sud u rješenju navodi kako je za sada izvanredni povjerenik priznao tražbine vjerovnika u iznosu od 41,45 milijardi kuna, a osporio u iznosu od 16,43 milijarde kuna. Jamstva i sudužništva koja se smatraju priznatim od izvanrednog povjerenika iznose 118,53 milijarde kuna, a koja se smatraju osporenim gotovo 67,88 milijardi kuna. Zahtjevi za osiguranjem iznose 327,67 milijardi kuna. Vjerovnici su međusobno osporili tražbine u iznosu od 10,4 milijarde kuna. Osporena jamstva i sudužništva od drugih vjerovnika iznose 101 milijardu kuna. Proizlazi da je ukupno utvrđenih glavnih tražbina za sada (prije okončanja parničnih postupaka) 31,04 milijarde kuna, navodi se u obrazloženju suda.

Trgovački sud u Zagrebu i u obrazloženju rješenja uz ostalo ističe kako se u slučaju Agrokora i izvanredne uprave radi o specifičnoj pravnoj situaciji koja do sada nije bila zabilježena u praksi stečajnih postupaka. Radi se, kako uz ostalo navodi sud, o specifičnom postupku izvanredne uprave koji uključuje 77 društava i njihovu imovinu koja čini zajedničku (stečajnu) masu kojom će se vjerovnici namirivati u konačnosti nagodbom prema Zakonu o izvanrednoj upravi (a ne diobama nakon unovčenja imovine, kao što to propisuje Stečajni zakon).

Naime, riječ je o postupku izvanredne uprave nad 77 društva, gdje ima više dužnika za istu tražbinu – glavni dužnik i istovremeno nekoliko solidarnih jamaca ili sudužnika. Sud smatra da je izvanredni povjerenik pravilno naveo jamce i sudužnike usporedno uz glavnog dužnika.

Sud također naglašava kako ovim rješenjem “nije odlučivao o konkretnom pravu glasa koje će vjerovnicima pripasti kod glasovanja o prihvaćanju nagodbe (to će učiniti zajedno s popisom vjerovnika na ročištu), niti je odlučio o konkretnom namirenju vjerovnika (to će ovisiti o izglasanoj nagodbi koju će pripremiti izvanredni povjerenik zajedno s vjerovničkim vijećem).

Sud je rješenjem prvenstveno odlučio o utvrđenim tražbinama vjerovnika, koje nisu osporene niti od izvanrednog povjerenika niti od drugih vjerovnika odnosno za koje je izjavljeno osporavanje otklonjeno (povučena osporavanja od Adris grupe d.d., Sberbank of Russia, RCB Bank Limited, VTB Bank (Austria), VTB Capital Plc, VTB Bank (Njemačka), VTB Bank (Francuska), piše HRT.

Facebook Komentari