16.2 C
Zagreb
Naslovnica Aktualno Bivši šef Hanfe Ante Samodol: Je li riječ o (zlo)namjernom postupanju Hanfe...

Bivši šef Hanfe Ante Samodol: Je li riječ o (zlo)namjernom postupanju Hanfe u slučaju Agrokor

Bivši šef Hanfe Ante Samodol drugi puta se oglasio o nepostupanju Hanfe u slučaju Agrokor. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

Sve one koji su mi se obraćali i koji su zabrinuti za ne-postupanje Hanfe u slučaju Konzum d.d. kako u smislu primjene Zakona o Hanfi tako i u smislu Zakona o preuzimanju dioničkih društava i Zakona o tržištu kapitala želim podsjetiti na sljedeće:

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 22. veljače 2013. godine na zahtjev društva AGROKOR d.d. donijela Rješenje (http://www.hanfa.hr/…/1374058757_96918f2b8ef01db40e22e45795…) kojim se društvu AGROKOR d.d. Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva KONZUM d.d. Zagreb, Marijana Čavića 1a. u Rješenju je između ostalog navedeno:

a) Prema izjavi Ponuditelja od dana 25. siječnja 2013. godine, Ponuditelj je osim gore opisanog pravnog posla u razdoblju od jedne godine prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva sklopio predugovor o prodaji i prijenosu dionica Ciljnog društva kojim se obvezao od prenositelja INVESTCO d.o.o. Zagreb, Ruđer Josip Bošković 3, steći 1.364.440 redovnih dionica Ciljnog društva, i to po cijeni od 145,00 kuna po dionici.

b) Prema izjavi od dana 25. siječnja 2013. godine, društvo JAMNICA d.d. Zagreb, Getaldićeva 3, koje djeluje zajednički s Ponuditeljem temeljem odredbe članka 5. stavak 3. ZPDD-a, nije u razdoblju od 1 godine prije dana nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje sklapalo pravne poslove u cilju stjecanja dionica ciljnog društva. Na osnovu Rješenja Hanfe od 22. veljače 2013. , Agrokor je zajedno s Jamnicom kao zajedničarom koja je držala 11,10% dionica Konzuma dana 25. veljače 2013. objavio ponudu za preuzimanje Konzuma d.d.

Međutim, godine 2017. na e-oglasnoj ploči (https://e-oglasna.pravosudje.hr/…/%C5%BEs-…/Kir-t-622-17.pdf) objavljeno je rješenje Županijskog suda u Zagrebu broj: 5. Kir-t-622/17 od 18. listopada 2017. u kaznenom predmetu protiv I okr. Ivice Todorića i dr. kojim se određuje privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi, gdje je, između ostalog, razmatran i slučaj stjecanja dionica Konzum d.d.

Tako je na str. 34. i dalje objavljeno sljedeće:

„Iz Ugovora o prodaji i prijenosu dionica od 27. prosinca 2012. između društva Investco d.o.o., kao prodavatelja, i društva Agrokor d.d. kao kupca, proizlazi da je predmet ugovora 1.207.760 dionica društva Konzum d.d., da kupoprodajna cijena iznosi 175.125.200,00 kuna i da je ugovoreno njezino plaćanje u roku od 30 dana od potpisa ugovora uplatom na račun društva Investco d.o.o. kod Privredne banke Zagreb d.d. Radi utvrđenja da Ii je ovaj pravni posao u svim svojim sastavnicama realiziran, pribavljena je od Središnjeg klirinškog depozitamog društva knjiga dionica društva Investco d.o.o., a od Privredne banke Zagreb promet po računu navedenog društva. Dok iz podataka Središnjeg klirinškog depozitarnog društva proizlazi da su predmetne dionice i to 1.207.760 dionica društva Konzum d.d., 25. siječnja 2013. prenesene u korist društva Agrokor d.d., iz prometa po računu društva Investco d.o.o. ne proizlazi plaćanje dionica uplatom na žiro račun kod PBZ, kako je to ugovoreno.

Što se tiče knjiženja ovog događaja, uvidom u glavnu knjigu društva Agrokor d.d. za dobavljača Investco d.o.o. utvrđeno je da je isti u poslovne knjige unesen 2. siječnja 2013., s datumom knjiženja 31. prosinca 2012., i to temeljnicom broj 2500000246, s opisom dokumenta „Ugovor o kupnji dionica Konzum”, kojom je na potražnoj strani knjižena obveza Agrokora d.d. prema ovom dobavljaču, u iznosu od 175.125.200,00 kuna.

Nadalje, iz predugovora o prodaji i prijenosu dionica društva Konzum d.d. od 27. prosinca 2012., zaključenog između društva Investco d.o.o., kao prenositelja, i društva Agrokor d.d., kao stjecatelja, proizlazi obveza zaključenja glavnog ugovora u pogledu 1.364.440 dionica društva Konzum d.d., za cijenu od 197.843.800,00 kuna, pri čemu je isplata kupoprodajne cijene ugovorena u roku od 30 dana od potpisivanja Predugovora, uplatom na račun društva Investco d.o.o. koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d., a prijenos dionica po zaključenju Glavnog ugovora, nakon što s dionica bude skinut zalog. Naknadno je u razdoblju od 10. lipnja 2013. do 27. lipnja 2016. zaključeno šest aneksa…

Dana 27. prosinca 2016. I okr. Ivica Todorić kao prodavatelj i društvo Investco d.o.o., zastupano po Miroslavu Blaževu, kao kupac, zaključili su Sporazum u kojem se predmetni predugovor s pripadajućim aneksima raskida te se svaka strana predugovora obvezuje drugoj vratiti ono što je temeljem predugovora primila.

Proizlazi stoga da je jedina svrha ovih pravnih poslova, kao i cesije koja je slijedila, bila da se bez podloge u stvarnim poslovnim događajima, stvori knjigovodstvena osnova temeljem koje će I okr. Ivici Todoriću na štetu društva biti pribavljena protupravna imovinska korist,… „

Fiktivni pravni poslovi

Iz svega proizlazi da je Hanfa, prema stajalištu iz prethodno navedenog rješenja suda, na temelju fiktivnih pravnih poslova odobrila objavu ponude za preuzimanje.

No, možda i bitnije od eventualne “zabune” ili “nenamjerne pogreške”, je to što Hanfa još uvijek nije revidirala svoje zaključke iz rješenja od 22. veljače 2013. ili, barem, objavila da će takvo što učiniti ili objavila postojanje eventualnih zapreka za pokretanje obnove postupka.

Naime, apsolutna simulacija sastoji se u sklapanju prividnog pravnog posla radi zaobilaženja propisa, prijevare trećih osoba ili u kakvu drugu svrhu. Prividnost kao mana volje i to kao oblik svjesnog nesklada između volje i očitovanja, jer stranke ne žele pravni posao koji sklapaju, ima za posljedicu ništetnost takvog pravnog posla pa se stoga sa istim postupa kao da nije ni sklopljen, kao da pravno (ni) ne postoji.

Dakle, stranke sklapaju prividan ugovor bez namjere (volje) da raspolažu svojim pravima i obvezama onako kako je to navedeno u sadržaju prividnog ugovora, jer ni kod jedne ugovorne strane ne postoji želja da se bilo što (u odnosu na prava i obveze stranaka prema sadržaju fiktivnog ugovora…) stvarno promjeni tj. realizira. Ako je ugovor o prijenosu dionica ništetan, onda svaka strana vraća drugoj ono što je primila.

Ako je ugovor o prijenosu dionica ništetan, Agrokor nije stekao predmetne dionice Konzuma, nije nastala obveza objave ponude za preuzimanje i nisu postojali uvjeti za donošenje rješenja Hanfe. Danas je ovo posebice važno za sve dioničare zbog činjenice da je prema rješenju Hanfe i Jamnica d.d. djelovala zajedno s Agrokorom.
Također je važno, ali i čudno, što je Hanfa, valjda prigodno, sa svoje internetske stranice uklonila sve objavljene ponude za preuzimanje prije 2014!

Navedenu problematiku Hanfa niti ne spominje u svojem priopćenju od 03. studenog 2017. godine! http://www.hanfa.hr/…/priop%C4%87enje-u-vezi-s-trgovanjem-…/

Dodatno, a u svezi s eventualnom obnovom postupka u slučaju koji je rezultirao donošenjem rješenja Hanfe od 22. veljače 2013. valja ukazati na činjenicu da je Hanfa tijekom važenja tzv. Lex Agrokora provela, prema javnim podacima, najmanje osam upravnih postupaka – koji se odnose na privremenu obustavu trgovanja dionicama društava iz koncerna Agrokor čije su dionice uvrštene na Zagrebačku burzu. Potom je Hanfa i 15. svibnja 2017. donijela novi set rješenja koja se odnose na privremenu obustavu trgovanja dionicama društava iz koncerna Agrokor. Iz navedenog postupanja Hanfe proizlazi da Hanfa članak 41. tzv. Lex Agrokor-a ne tumači na način kako to čini Trgovački sud u Zagrebu u slučaju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (http://www.aztn.hr/zabrana-vodenja-upravnih-postupaka-iz-z…/).

Stoga je zaista začudno iz kojih razloga Hanfa nije provela postupak kojim bi eventualno revidirala svoje rješenje od 22. ožujka 2013. niti javnosti priopćila razloge za svoje (ne)postupanje.

To osobito kada Hanfa samoinicijativo izvješćuje javnost kako kontinuirano nadzire trgovanje na Zagrebačkoj burzi (http://www.hanfa.hr/…/priop%C4%87enje-hrvatske-agencije-za…/) i koristi priliku ponovno svim sudionicima na tržištu, uključujući ulagatelje, izdavatelje i predstavnike medija, ukazati na sljedeće… (http://www.hanfa.hr/…/priop%C4%87enje-u-vezi-s-trgovanjem-…/).

Neznanje ili?

Je li riječ o neznanju, nesnalaženju ili o (zlo)namjernom postupanju Hanfe, vrijeme (i neke druge institucije) će pokazati. No, radi zaštite svih ulagatelja i potencijalnih ulagatelja te općenito razvoja tržišta kapitala, krajnje je vrijeme za konzistentnije postupanje regulatora.

Konačno, sjetimo se samo kako su promptno reagirali kod obnove i zatvaranja postupka kod Belja d.d. čime su ispunili sva očekivanja Agrokora odnosno I. Todorića, pa mi se čini da ste svi vi u pravu koji u ovom slučaju ne očekujete obnovu postupka, kaznenu prijavu za manipulaciju (čista kao suza) niti suradnju s drugim državnim institucijama. Jer, zašto bi, u konačnici, postupanje regulatora trebalo biti konzistentno i lišeno arbitrarnosti?!? To osobito kada konzistentnost ne bi, možda, odgovarala partikularnim interesima utjecajnih pojedinaca.

Bivši šef HANFA-e Ante Samodol: Jesu li članovi Upravnog vijeća HANFA-e prekoračili granice svoje ovlasti te vlasniku i društvu Agrokor pribavili korist

Najnovije

Još iz rubrike