HGK: Nepodmirene obveze poslovnih subjekata sve su manje

Informacija Financijske agencije (FINA) o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata na dan 30. studenog 2017. godine pokazuje smanjenje kod svih pokazatelja i u odnosu na prethodni mjesec i u odnosu na kraj prošle godine, analizira HGK.

Naime, prema podacima koje je objavila FINA nepodmirene su obveze poslovnih subjekata na nivou Hrvatske na dan 30. studenog 2017. godine iznosile 14,4 milijardi kuna, što je za 354,1 milijun kuna ili 2,4% manje nego krajem listopada 2017. godine kada su iznosile 14,7 milijardi kuna. Smanjenje je kod pravnih osoba iznosilo 291,4 milijuna kuna ili 3,3%, a kod fizičkih osoba smanjenje je iznosilo 62,7 milijuna kuna ili 1,1%. Istodobno je smanjen broj blokiranih poslovnih subjekata s 26.236 na 25.566 odnosno za 670 ili 2,6%. Broj blokiranih pravnih osoba smanjen je za 424 ili 4,3%, a fizičkih osoba za 246 ili 1,5%. Broj zaposlenih u tim poslovnim subjektima smanjen je s 19.146 na 18.679, odnosno za 467 ili 2,4%. Kod pravnih osoba došlo je do smanjenja za 350 ili 3,1%, a kod fizičkih osoba do smanjenja za 117 zaposlenih ili 1,5%.

Sa stanjem na dan 30. studenog 2017. godine u odnosu na kraj 2016. godine nepodmirene su obveze poslovnih subjekata na nivou Hrvatske manje za 3,4 milijardi kuna ili 19,3%, od čega kod pravnih osoba za 2,9 milijardi kuna ili 24,9%, a kod fizičkih osoba za 569,1 milijun kuna ili 9,0%. Broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 5.324 ili 17,2%, od čega kod pravnih osoba za 3.084 ili 24,6%, a kod fizičkih osoba za 2.240 ili 12,2%. Smanjen je i broj zaposlenih u tim poslovnim subjektima za 3.546 ili 16,0%, od čega kod pravnih osoba za 2.021 ili 15,8%, a kod fizičkih osoba za 1.525 ili 16,2%.

Promatramo li iznose prijavljenih nepodmirenih naloga za plaćanje prema trajanju blokade računa na dan 30. studenog u odnosu na dan 31. listopada 2017. godine, vidljivo je smanjenje u tri kategorije (do 30 dana, 181-360 dana i duže od 360 dana), a povećanje u dvije tri kategorije (31-60 dana i 61-180 dana).

Promatramo li iznose prijavljenih nepodmirenih naloga za plaćanje prema trajanju blokade računa na dan 30. studenog 2017. godine u odnosu na kraj 2016. godine, vidljivo je smanjenje u četiri od pet kategorija, a samo je u kategoriji od 31-60 dana zabilježeno povećanje.

Kako navodi FINA, za očekivati je da će se, zahvaljujući poduzetim mjerama, propisanim Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Ovršnim zakonom, Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Stečajnim zakonom koji je u primjeni od 1. rujna 2015. godine (NN, br. 71/15) te postupcima brisanja trgovačkih društava (sukladno članku 70., st. 5. Zakona o sudskom registru nad obveznicima koji Registru godišnjih financijskih izvještaja nisu predali godišnji financijski izvještaj radi javne objave i to tri godine za redom), u narednim mjesecima broj blokiranih poslovnih subjekata i iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata i dalje postupno smanjivati.

Facebook Komentari