Još jedan tužni Božić za Blokirane: Blokade građana u Hrvatskoj su davno izmakle kontroli i vladajući niti imaju političke volje, a ponajviše vizije kako ovaj problem riješiti

Ad

Posljednjih dana u javnom prostoru ponovno se spominju blokirani, no problem se ne rješava i zbog nedostatka političke volje nema na vidiku rješenja za 330 tisuća ljudi i njihove obitelji. Glavni tajnik Udruge Blokirani Mario Strinavić ogorčen je stajanjem u mjestu i prvenstveno vladajućima, koji to pitanje ne žele riješiti, iako se kvalitetno zakonsko rješenje, kaže, može donijeti vrlo brzo.

“Na žalost “blokirani” građani su postali predmet dnevno političkog prepucavanja lijeve i desne opcije i nikako ne smijemo zaboraviti da su i jedni i drugi bili na vlasti i taj problem su mogli i morali “srezati” odmah u začetku. Blokade građana u Hrvatskoj su davno izmakle kontroli i vladajući niti imaju političke volje, a ponajviše vizije kako ovaj problem riješiti”, kaže Strinavić za Hrvatsku danas i dodaje kako blokirani imaju, evo, još jedan tužni Božić.

Eskalacija duga je isključiva krivica politike jer su upravo svojim nečinjenjem doveli do toga da taj dug naraste sa pripadajućim kamatama preko 60 milijardi kuna, podsjeća Strinavić i ističe da je činjenica je da je oformljena radna skupina za izradu potpuno novog Ovršnog zakona, “ali isto tako se ne trebamo zavaravati da će taj zakon donijeti da se broj blokiranih smanji”.

“Zakoni u Hrvatskoj stupaju na snagu objavom u Narodnim novinama i nemaju retroaktivnu primjenu što znači da se neće ničim doticati već postojećih 322.000 blokiranih građana”, objašnjava Strinavić.

Mnogi su vidjeli spas u zakonu o “osobnom bankrotu”, ali niti tu ne ide sve kako bi trebalo, napominje Strinavić i otkriva da je, iako je zakon o osobnom bankrotu stupio na snagu sa 01.01.2016. godine, broj građana koji se prijavio za ovu mjeru potpuno zanemariv s obzirom na broj blokiranih.

“Sama procedura osobnog bankrota je komplicirana, troškovi postupka preveliki i zasigurno je to trenutno jedan od najvećih problema zbog čega se ljudi ne odlučuju na takav korak. Koliko je zakon loš govori i podatak da Hrvatskoj trenutno imamo samo tri stečajna povjerenika, oni uglavnom rade “pro bono” jer prema postojećem zakonu stečajni upravitelji bi se trebali plaćati iz stečajne mase, a kako se radi o ljudima koji nemaju apsolutno nikakve imovine isti se nemaju od kuda naplatiti i kod donošenja ovog zakona uopće se nije vodilo računa o tome. Najteža je situacija u Slavoniji jer tamo nema niti jedan stečajni povjerenik i postupci na sudu se odbacuju upravo iz tog razloga”, kaže Strinavić.

“Dakle problem blokiranih građana se jednostavno mora rješavati kroz stečajni zakon što znači da bi se trenutno postojeći pod hitno morao doraditi. Potrebna je dodatna edukacija sudaca koji bi sudili u ovo predmetima i osnovati “stečajni odjel građanskog Suda” i na taj način značajno bi se ubrzali postupci. Sama procedura mora biti jednostavna s minimalnim troškvima. Osigurati dovoljan broj stečajnih povjerenika i ako se ne mogu naplatiti iz stečajne mase, sredstva za njihov rad bi se trebala osigurati iz državnog proračuna. Ovakvi problemi se ne bi smjeli koristiti u dnevno politička prepucavanja parlamentarnih stranaka, on mora stvoriti politički konsenzus s jednim jedinim ciljem, iznalaženjem rješenja koji neće ići na štetu niti vjerovnika niti dužnika”, ističe Strinavić.

Glavni tajnik Udruge Blokirani napominje i da se dugovi moraju vratiti, no treba stvoriti zakonski mehanizam da se oni i realno mogu vratiti.

“Treba stvoriti zakonski okvir, svojevrsnu predstečajnu nagodbu za fizičke osobe u kojoj bi se utvrdio stvarni dug, glavnica i svi troškovi, koji su uobičajeno veći nego sama glavnica. Glavnicu duga svakako treba vratiti ili umanjiti, ako se vjerovnici slože, a troškove otpisati ili smanjiti na razumnu mjeru. Tako utvrđen dug treba u postupku podijeliti na onoliko rata koliko ovršenik može podnijeti, a da mu ne ni u kojem scenariju prelaze trećinu mjesečnih primanja. I stvar je riješena, svi će izići iz blokade i razumno, kroz vrijeme, vraćati dugove”, pojašnjava Strinavić i dodaje da bi takvo zakonsko rješenje dužnik mogao zatražiti u bilo kojem trenutku, odnosno kada vidi da je u problemu, a ne da se dug ne otplaćuje, a kamate i enormni troškovi samo rastu, pa samim time čovjek ne može izići iz dužničkog ropstva.

Facebook Komentari