JE SUIS RULJA A vi živite od novca te iste rulje

Piše: prof. dr. sc. Kristijan Krkač

Rulja (sinonimi: gomila, svjetina, priprost puk, ološ, fukara, bagra, stado, čopor, krdo, buntovno mnoštvo, barbari; antonimi: civilizirani, uljuđeni, pristojni, kulturni, sofisticirani) je pogrdan izraz za masu ljudi, tj. za neuređenu, neorganiziranu, nediscipliniranu i razularenu skupinu, koja je bučno i prijeteće za ili protiv čega i spremna je sukladno tome i djelovati, no nije nužno da de facto i djeluje (masa, od grč. μάζα = kruh od μάσσειν = mijesiti).

Uporaba riječi „rulja“ u pogrdnom značenju (za razliku od pohvalnog kao u „moja rulja“ u značenju „moji prijatelji“, „moje društvo“, „moji kolege“ i sl.) može biti dvostruko uvredljiva. U individualističkim društvima reći kome da je dio rulje znači reći kako je nesposoban za individualnost izvan skupine, takoreći kao da je manje čovjek, a ujedno i da je dio nekulturne, divljačke i ratoborno skupine u društvu u kojem se takvo djelovanje drži nekorektnim i neprihvatljivim ukoliko predstavlja spremnost, poziv ili poticaj na nasilje.

Kazati za masu ljudi da je rulja može biti ponižavajuće, no ne samo za one kojima se to govori, nego i za samog govoritelja. Naime, može biti autoreferentno inkonzistentno ako se kao poniženje izgovara samo s prividno uzvišene pozicije koja zaista nije takva, jer je onaj tko govori samim govornim činom priznao sebe dijelom te rulje koju imenuje ruljom.

Novinarka HRT-a E. G. na društvenoj je mreži ovako komentirala reakcije na vođenje emisije svog kolege A. S. s iste institucije: “Samo ću napisati da tako to krene…odreknu se priopćenjem povlađujući rulji, oni koji trebaju stati, pod svaku cijenu, uz svog čovjeka…prošla to…zanimljivo, ne rješavaju to, po uzoru na premijera, kao unutarnju stvar…nego trkom u javnost, bauljajući po Ustavu floskulama… “. (21. studenoga 2017. u 22:07 na društvenoj mreži).

Nekoliko stvari potrebno je izdvojiti. Prvo, riječ „rulja“ ne rabi se u pohvalnom, nego u pogrdnom značenju. To je toliko očito da bi bila uvreda to ovdje argumentirati. Drugo, to je napisano javno na društvenoj mreži pa je samim time javnosti i dostupno (iako je to napisano s računa privatne osobe, a ne zaposlenika javne službe niti službene stranice te iste službe). Treće, uporabom te riječi, ona koja ju je napisala nije samo ponizila one o kojima piše, nego je, kako bi to uopće mogla napisati, sebe uzvisila na uljudbeno uzvišeno mjesto s kojeg misli da to može, smije i treba reći onima koje to i ide.

Četvrto, rečeno u trećem možda i nije slučaj, jer ako bi to bio slučaj, spomenuta bi zaista trebala biti u uzvišenoj poziciji o kojoj nemamo nikakvog dokaznog materijala. Naime, ništa pod kapom nebeskom ne sugerira da se novinari regrutiraju iz najperspektivnijih i najnadarenijih skupina društva niti da se formiraju kao elita u bilo kojem suvislom značenju te riječi, a što je podjednako pogrešno kao i velika očekivanja koja prozvana „rulja“ ima od tih istih novinara.

Štoviše, ako se prisjetimo što je spomenuta rekla tijekom prijenosa inauguracije Predsjednice RH 2015. godine, pri čemu je dovoljno izdvojiti npr. „alfa ženka“ i „Tu je i Borut Pahor koji je poznat da blisko surađuje sa ženama (…) pa nema razloga da tako ne surađuje (…)“ (vidi: https://direktno.hr/direkt/kako-ekspert-za-etiku-ocjenjuje-ponasanje-elizabete-gojan-u-prijenosu-8809/), možemo primijetiti dosljednost u sklonosti ponižavanju i vrijeđanju, dakle, određenu kulturu koja nije primjerena čak niti u privatnosti, a još manje u javnom priopćavanju.

Posljednje, ali ne i najmanje važno, ako je dotična već željela iskazati svoju podršku kolegi i suglasje s kolegicom koja također staje u obranu kolege, a pritom osuditi reakcije mase, mogla je to učiniti pristojnije, inteligentnije, kreativnije, pa čak i šaljivije, npr. referirajući se na komentatore kao na „tipične hrvatske neprimjereno uljuđene, sofisticirane i angažirane građane“, ali kao što smo spomenuli, za to je potrebno imati i pokazivati puno više svega navedenog, ali prije svega duha.

Na koncu ogorčenje javnosti tom izjavom navedene proizvelo je barem šaljivu reakciju u obliku natpisa „Je suis rulja“, pri čemu nije sasvim jasno rabi li se to u značenju npr. „Je suis Charlie“ ili „Je suis Medo“ ili oboje što bi bilo najprimjerenije, iako je najmanje vjerojatno.

P.S.

Da, ja sam rulja, a vi živite od novca te iste rulje. Neću više ništa reći o toj instituciji kako ne bih ponovno završio na obavijesnim razgovorima, koji su istini za pravo uvijek bili više nego ugodni (ovom prilikom zahvaljujem svim službenicima koji su me primili iznimno uljuđeno, s dužnim poštovanjem i dobronamjerno, što nije bio slučaj u prethodnici te iste službe recimo prije 1990. godine).

Facebook Komentari