VIDEO Vlada o hrvatskim braniteljima i Lex Šerifu

Vlada je Saboru uputila konačni prijedlog Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji te konačni tekst novog Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, poznatiji kao ‘lex šerif’

Premijer Andrej Plenković, po običaju je na početku otvorenog dijela sjednice Vlade podsjetio kolege i javnost na aktualna zbivanja kroz pregled događanja u tjednu od prošle sjednice Vlade. Između ostalog, podsjetio je na obilježavanje pada Vukovara i kazao: “Hrvatska je dostojanstveno obilježila 26 godina žrtve Vukovara. Zahvala svim hrvatskim braniteljima, danas ćemo imati Nacrt konačnog prijedloga zakona o hrvatskim braniteljima”.

Osvrnuo se i na presudu Haškog suda ratku Mladiću: “Doživotna kazna za Ratka Mladića je primjerena, žao nam je što nije došlo do poveznice s tadašnjim državnim vrhom Srbije koji je nedvojbeno odgovoran za agresiju na Hrvatsku i BiH”. “Nažalost, haško tužiteljstvo nije uvrstilo u svoju optužnicu brojna zlodjela koja je Mladić učinio i na teritoriju RH protiv hrvatskih državljana”, kazao je Plenković.

Plenković je najavio i da će Vlada idućeg tjedna u Osijeku održati posebnu sjednicu na kojoj će donijeti niz odluka vezanih za probleme Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te se osvrnuo na predstavljanje proračuna u Saboru i zaključio da su predstavili “proračun koji je realan i koji reflektira sve prioritete u programu Vlade”.

Vlada je Saboru poslala zakon o braniteljima nakon što je resorni ministarTomo Medved kolegama predstavio nacrt konačnog prijedloga Zakona o braniteljima za koji je, kako je rekao, prema procjeni potrebno osigurati dodatnih 219,2 milijuna kuna s pozicije Ministarstva obrane, a od Ministarstva rada i mirovinskog sustava 64 milijuna kuna.

Premda je u konačnom nacrtu zakona ostala odredba prema kojoj su općine i gradovi dužni izdvajati sredstva za djelovanje braniteljskih ugovora, više nema postotka koji gradovi i općine trebaju za tu svrhu izdvajati što je Medved objasnio kazavši da vode računa o tome da su gradovi i općine različitih financijskih mogućnosti.

Usvojila je Vlada i na drugu stranu Markova trga i konačni tekst novog Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi poznatiji kao ‘lex šerif’, koji je predstavio ministar uprave Lovro Kuščević, a Plenković je, premda je na zakon došlo niz kritika, ponajviše od struke, ustvrdio da je novi zakon ‘dobro izbalansirao’ odnose između čelnika općina, gradova i županija i predstavničkih tijela – skupština i vijeća.

Banski dvori u Sabor šalju i nacrt konačnog prijedloga zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za koji je ministar financija Zdravko Marić kazao da se država u potpunosti odriče i prepušta prihode od poreza na dohodak: “Smatramo da činimo značajno pojednostavljivanje i veću transparentnost sustava za razliku od postojećeg”. Plenković je dodao da su puno razgovarali o tom zakonu i konzultirali predstavnike gradova i općina.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o reviziji (EU)

5. Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima

6. Nacrt konačnog prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Umirovljeničkom fondu
7. a) Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o radu (EU)
b) Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima (EU)

8. Nacrt konačnog prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

9. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

10. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

11. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o europskom partnerstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

12. Prijedlog odluke o zaduženju Republike Hrvatske izdavanjem euroobveznica

13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana za razdoblje 2017.-2019. za provedbu Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine
14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine

15. Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2017. – 2021.

16. Prijedlog odluke o izuzimanju od prodaje dionica izdavatelja HNK Hajduk š.d.d., Split
17. a) Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave
b) Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
18. Prijedlog odluke o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja programa PHARE, IPA (komponenta I.) i Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj

19. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
20. Prijedlog zakona o dopuni Ovršnog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru) – davanje mišljenja Hrvatskome saboru
21. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2017. za razdoblje svibanj –listopad 2017.
22. Izvješće o radu Središnjeg registra osiguranika za 2016. godinu

23. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta troškova života za Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Koreji

24. Prijedlog zaključka u vezi s Programom suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije za godine 2017. – 2019.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1. Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na:

Obrazloženo mišljenje Europske komisije, broj 2017/2038, u vezi sa zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa
Obrazloženo mišljenje Europske komisije, broj 2017/0102, u vezi s plastičnim vrećicama
Pisma službene obavijesti Europske komisije, broj 2017/0471, 2017/0472 i 2017/0473, u vezi s tržištem financijskih usluga
repliku Europske komisije u predmetu C-381/17, u vezi s potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine
repliku Europske komisije u predmetu C-415/17, u vezi sa zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja

2. Prijedlog odluke o plaćama dužnosnika i zaposlenika Vojne sigurnosno-obavještajne agencije, te radnim mjestima dužnosnika i službenih osoba Vojne sigurnosno-obavještajne agencije na kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (vrlo tajno)

3. Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

4. Nacrti prijedloga odluka o osnivanju konzulata (tajno)

5. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu

6. Kadrovska pitanja

7. Informacije, pitanja i prijedlozi

Facebook Komentari