Vlada na zatvorenoj sjednici predložila suprugu Jasena Mesića u NO Brijuni Rivijere

Vlada je u četvrtak na zatvorenom dijelu sjednice Skupštini društva Brijuni Rivijera d.o.o. predložila Barbaru Mesić, Darka Blagovića i Marcela Medaka za članove Nadzornog odbora te tvrtke. Barbara Mesić je, podsjetimo, supruga Jasena Mesića, hrvatskog veleposlanika u Italiji te bivšeg HDZ-ova saborskog zastupnika i nekadašnjeg ministra kulture, piše N1.

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlada je i razriješila glavnu tajnicu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Nikolinu Nežić, a državnoj službenici Jeleni Zrinski Berger dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja do imenovanja glavnog tajnika temeljem natječaja, a najduže do šest mjeseci.

Vlada je predsjednicom Odbora za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad koji se imenuju iz redova istaknutih stručnih i javnih radnika koji se bave pitanjima humanitarnog rada imenovala Mariju Pletikosu, a članovima Borisa Sabolića, Božidara Esserta, Vesnu Krivošić, Suzanu Borko, Ivana Soldu i Nevenku Mišić.

Nacionalnom koordinatoricom Srednjoeuropske inicijative (SEI), imenovana je Ivana Živković. Vlada je imenovala Anju Bagarić članicom Upravnoga vijeća Agencije EKO-Kaštelanski zaljev, kao predstavnicu Vlade Republike Hrvatske. Razriješena je dosadašnja članica Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ilda Stanojević. Novim je članom Upravnog odbora te agencije imenovan Tomislav Klarić-Kukuz.

Razriješena je dosadašnja predsjednica, zamjenik predsjednice i članovi Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine: Milanka Opačić, Veljko Kajtazi, Venko Ćurlin, mr. sc. Iva Prpić, Stanko Kordić, Nataša Zorić, Staša Skenžić, Tatjana Dalić, Ines Krajčak, mr. sc. Branko Sočanac, Nura Ismailovski, Ramiza Memedi, Nataša Avdagić, Duško Kostić, Siniša Senad Musić, Ćazim Haliti i Željko Ivanišević.

Vlada je imenovala novu predsjednicu, zamjenika predsjednice, članove i zamjenike članova toga Povjerenstva. Predsjednicom je imenovana mr. sc. Marija Pejčinović Burić, a zamjenikom predsjednice po položaju Veljko Kajtazi. Članom je imenovan mr. sc. Amir Muharemi, Romana Kuzmanić Oluić zamjenicom člana; Spomenka Đurić članicom, Željka Zagorac zamjenicom člana; Marija Pletikosa članicom, mr. sc. Marija Lovreković zamjenicom člana. Denis Kovačić imenovan je članom, a Tihomira Ivanda zamjenicom člana; mr. sc. Hrvoje Šlezak članom, Ana Kešina zamjenicom člana; Milenko Živković članom, Mihovil Štimac zamjenikom člana; Mile Horvat članom, mr. sc. Hrvoje Buljan, zamjenikom člana; Nikola Mažar članom, Zvonimira Antolin Patačko zamjenicom člana; Marina Nekić članicom, Luci Marin zamjenicom člana; mr. sc. Branko Sočanac članom; Bahrija Sejfić zamjenicom člana. Članovima iz redova romske nacionalne manjine imenovani su Suzana Krčmar, Branko Petrović, Suzana Parapatić, Stanoje Nikolić, Ratko Lukić, Veli Huseini, Franjo Horvat, Sadik Krasnić, Etem Fazli i Elvis Kralj.

Skupštini društva Hrvatske šume d.o.o. Vlada je predložila izbor članova Nadzornog odbora društva Hrvatske šume d.o.o., sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Za izbor su predloženi: prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, Milan Devčić, mr. sc. Mladen Mikolčević i dr. sc. Davor Filipović.

Vlada je, također, Skupštini društva Hrvatske šume d.o.o. predložila imenovanje predsjednika Uprave i članova Uprave društva, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku hrvatsku, temeljem provedenog postupaka po objavljenom javnom natječaju. Za predsjednika Uprave, Vlada predlaže Krunoslava Jakupčića, a za članove Antu Sabljića i mr. sc. Igora Fazekaša.

Facebook Komentari