Velika pobjeda Udruge Franak na sudu: Pravomoćna presuda protiv banke, kazna 100 tisuća i 20 tisuća za šeficu

Prva prekršajna pravomoćna presuda protiv banaka – Addiko/Hypo banka mora uplatiti u državni proračun 100.000 kn zbog neugovaranja kamatne marže, a prije ulaska u euro zonu, RH mora se obračunati dokraja s nezakonitim poslovanjem banaka, kaže Udruga Franak u priopćenju koje prenosimo u cijelosti.

U posjedu smo prve pravomoćne presude u jednome prekršajnom postupku protiv banke, na temelju koje Addiko/Hypo banka mora uplatiti 100.000 kn u državni proračun, a odgovorna osoba Tea Martinčić mora uplatiti 20.000 kn. To su pravomoćne prekršajne kazne na temelju članka 26. stavka 28. Zakona o potrošačkom kreditiranju, jer Addiko banka nije sa tužiteljem oštećenikom najkasnije do 1. travnja 2014. ugovorila fiksni dio kamatne stope (maržu) i promjenjivi parametar, nego je te elemente kamatne stope Addiko/Hypo banka odredila samovoljno, bez dogovora i bez ugovora sa svojim klijentom.

Znamo za više takvih prvostupanjskih presuda protiv te ali i protiv drugih banaka, pa očekujemo da će Addiko banka i druge banke napuniti državni proračun s nekoliko milijuna kuna prekršajnih kazni zbog nezakonita poslovanja i oštećivanja potrošača.

Visoki prekršajni sud tek se sada probudio, i tek je polovicom ove godine donio prvu pravomoćnu presudu kojom se jedna banka kažnjava. Nažalost, potencijal od 9 milijardi kuna u državnome proračunu neće biti ostvaren iz više razloga, a jedan od razloga je i činjenica da je svega cca. 700 potrošača od mogućih 100.000 uputilo prekršajne tužbe na prekršajne sudove.

Udruga Franak radila je konstantno na pomoći potrošačima u pisanju optužnih prijedloga, u pisanju podnesaka i potrebnih žalbi, i sada konačno imamo sudski dokaz da smo bili u pravu kada smo pozivali oštećene dužnike u EURO, KUNSKIM i CHF kreditima da podignu prekršajne tužbe. Očekujemo da će banke biti kažnjene u svim takvim postupcima.

Sve se to događalo zbog toga što vlast nije potrebnim zakonima spriječila nastavak nezakonitih radnji banaka nakon pravomoćne kolektivne sudske presude, a HNB nije kao regulator učinio također ništa da bi zaustavio banke u nezakonitu pelješenju hrvatskih potrošača. Njihovo nečinjenje za svaku je osudu, a sankcija nema, jer vlast nažalost nikada ne odgovara za svoju neodgovornost.
Pozivamo Vladu RH, zastupnike i zastupnice u Hrvatskome saboru da potrebnim zakonima konačno zaustave nezakonito poslovanje hrvatskih banaka. Sve što je potrebno jest sljedeće:

1. Donijeti izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju stranke SNAGA, koji je u saborsku proceduru uputio zastupnik Goran Aleksić uz 78 potpisa podrške zastupnika (koji, koliko vidimo baš ništa ne znače), kojim se propisuje metodologija za utvrđivanje fiksnih kamatnih marži u postojećim kreditima

2. Pripremiti novi zakon, kojim bi se omogućilo vansudsko vraćanje preplaćenih i pripadajućih zateznih kamata EURO, KUNSKIM i CHF dužnicima na temelju kolektivne sudske presude.

Prije nego se donesu ta dva zakona, Udruga Franak protivi se bilo kakvim planovima za ulazak u euro zonu. U euro zonu moramo ući s bankama koje imaju čiste ruke!

Pozivamo sve potrošače oštećene nezakonitim povećanjima kamatnih stopa i nezakonitim vanugovornim definiranjem marži u njihovim kreditima, da se jave na pravni mail Udruge Franak, bilo radi prekršajnih tužbi, bilo radi privatnih tužbi za ostvarivanje povrata preplaćenih i pripadajućih zateznih kamata na mail:
pravo.udrugafranak@gmail.com
Udruga Franak

Share This Article