Prva žrtva u aferi Agrokor bit će Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Prva žrtva u aferi Agrokor, kad je riječ o regulatornim tijelima, bit će Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa), doznaje Jutarnji list od nekoliko izvora u Banskim dvorima.

HDZ i HNS, koalicijski partneri u Vladi, kako otkrivaju sugovornici Jutarnjeg, donijeli su političku odluku da se ide u smjenu Upravnog vijeća Agencije, koje broji pet članova, na čijem je čelu Petar-Pierre Matek, a zamjenik mu je Mario Radaković.

Odbit će izvješće

Članovi su još Branka Bjedov Kostelac, Silvana Božić i Gordana Letica. Budući da je Hanfa regulatorno i nadzorno tijelo čije Upravno vijeće na prijedlog Vlade imenuje i razrješava Sabor, Vlada, otkrivaju izvori Jutarnjeg, najvjerojatnije neće prihvatiti financijsko izvješće Agencije za 2016. godinu s obrazloženjem da nisu napravili sve što su mogli kod nadziranja financijskih tržišta, posebno u svjetlu događanja u Agrokoru. Sadašnjem Upravnom vijeću mandat traje do siječnja iduće godine, no u Vladi su očito donijeli odluku da se ne može čekati do tada, nego da netko mora što prije odgovarati za Agrokor.

Velika šteta

Zakon o Hanfi tu je jasan i predsjednika i članove Upravnog vijeća prije isteka mandata ne može se smijeniti tek tako, pa će se Vlada u obrazloženju za smjenu očito pozvati na članak 7 Zakona o Hanfi, stavak 1 koji, među ostalim, kaže da Sabor prije isteka mandata Upravno vijeće može smijeniti “ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Agenciji veću štetu ili veće smetnje u njenom radu”.

Glavne konkretne zamjerke koje su se do sada upućivale Hanfi odnosile su se na to da je propustila spriječiti i na vrijeme upozoriti na masivno izdavanje financijskih mjenica u kreditne svrhe u četverokutu Agrokor – dobavljači – faktoring društva – banke, da nije na vrijeme reagirala u zaustavljanju trgovanja dionicama Leda i drugih kompanija Agrokora kada su im dionice počele drastično padati, da nije kvalitetno nadzirala ulaganje obveznih mirovinskih fondova u dionice Leda i drugih poduzeća Agrokora koja kotiraju na burzi, da je smanjila transparentnost u poslovanju i izvještavanju obveznih mirovinskih fondova, da kasni s rješenjem u “aferi Nexus” te, na koncu, da nije nadzirala i kontrolirala kvalitetu i korektnost izvješća Agrokora i njegovih poduzeća koja kotiraju na burzi.

Zakon o faktoringu

Iz Hanfe su Jutarnjem odgovorili da nemaju nikakve informacije o njihovoj smjeni te da “ne vidimo razloga zašto bi do toga došlo”. “Hanfa je radila sve po zakonu i u okviru ovlasti. Zakon o faktoringu, nakon 30 mjeseci odgađanja, u potpunosti je stupio na snagu tek 31. prosinca 2016. godine, te smo zbog toga imali ograničene ovlasti i nismo mogli propisivati nadzorne mjere. No, usprkos tome kontinuirano smo redovito izvještavali nadležna tijela i izloženosti portfelja faktoring društava.

Kontinuirano smo i upozoravali da se puna primjena ZOF-a ne bi trebala toliko odgađati”, poručili su iz Hanfe. Potom su naveli da su u slučaju trgovanja dionicama kompanija iz grupe Agrokor javno bile dostupne informacije kreditnih agencija i brojne informacije i očitovanja iz samih kompanija, te da su stava da bi (blokadom trgovine zbog pada cijena) nepostojanje tržišne cijene u trenutku objave negativnih vijesti nanijelo još veću štetu samim ulagačima.

“Hanfa je u svibnju obustavila trgovanje spomenutim dionicama, ali zbog nepoštivanja transparentnosti, odnosno u trenutku kada se posumnjalo da su ranije obavljena financijska izvješća netočna, a za nova je bilo izgledno da neće biti objavljena u zakonskom roku. To je rješenje još na snazi do ispunjena uvjeta, odnosno do objave izvještaja i za prvi kvartal 2017., a nakon čega trgovanje, nakon pauze od jednog trgovinskog dana, kreće automatski”, istaknuli su u svom odgovoru.

Kada je u pitanju “afera Nexus”, naglasili su da uskoro očekuju zaključna rješenja, koja će svakako biti i javno objavljena. Vezano uz kritike da se u mandatu ove uprave smanjila transparentnost poslovanja i izvještavanja obveznih mirovinskih fondova, tvrde da to jednostavno nije točno jer da su “promjene zakona donesene baš na inicijativu Hanfe 2014./15. godine dodatno pooštrile procedure i transparentnost”.

Nadležnost revizora

“Nakon donesenih promjena svi mirovinski fondovi moraju prikazivati cijeli svoj portfelj u izvještajima svakih šest mjeseci, a što uključuje i dio po tržišnim cijenama i dio po metodama procjene. Nije bilo odstupanja niti prevelikih izloženosti OMF-ova prema samo jednom izdavatelju/kompaniji”, decidirani su u ovom regulatornom tijelu. Konačno, reagirajući na prozivke o nekontroliranju netočnosti u financijskim izvještajima Agrokora, napominju da je točnost financijskih izvještaja kompanija iz sustava Agrokor ili bilo koje druge kompanije u nadležnosti revizora i Revizorske komore, a sada i DORH-a.

Hanfa ima ovlasti samo u dijelu transparentnosti te “kontroliramo da li kompanije čije su dionice na burzi redovito objavljuju svoje izvještaje i da li redovito informiraju javnost, a kako bi ulagači imali sve potrebne informacije. U sam sadržaj ne možemo ulaziti, niti za to imamo zakonsku podlogu”, odgovorili su Jutarnjem iz Hanfe.

Facebook Komentari