VIDEO Živi zid uputio je u proceduru zakon o legalizaciji marihuane, svatko bi mogao uzgojiti 6 stabljika

Živi zid uputio je u proceduru zakon o legalizaciji marihuane, tj. uzgoju konoplje.

Prijedlog zakona se tiče uzgoja konoplje i to u tri segmenta. Medicinske svrhe, poljoprivredne svrhe i rekreativne svrhe.

U rekreativne svrhe svaka osoba bi mogla uzgojiti do 6 stabljika konoplje.

Ističe kako konoplja nije egzotična vrsta te da je ona tu oduvijek i da se koristi desetak tisuća godina.

“Poznato je da se može proizvoditi više od 25 000 različitih proizvoda od tekstila, užadi, ima ogroman potencijal u energetici gdje se može koristiti kao gorivo, naravno i u automobilskoj industriji gdje se zbog tvrdoće i razgradivosti može raditi biorazgradiva plastika”, naveo je Živi zid brojne koristi od konoplje .

Istaknuo je kako na europskom tržištu postoji dozvola da se koristi cjelovita biljka i da prijedlog Živog zida upravo ide u tom smjeru. Za industrijsku proizvodnju ovaj Zakon predlaže da se koristi cijela biljka i da nema nikakvih ograničenja.
Nabrojao je mnoge zemlje u kojima je upotreba konoplje u zadnjih nekoliko godina diljem Europe, ali i svijeta dobila novi zamah i koje su legalizirale upotrebu konoplje u medicinske svrhe.

“Neka od najnovijih znanstvenih istraživanja govore o ogromnom potencijalu ove biljke u liječenju AIDS-a, PTSP-a, alergija, astme, Chronove bolesti, dijabetesa, glaukoma, različitih vrsta infekcija, ekcema, a prema člancima objavljenima u uglednom časopisu Nature, također i pri suzbijanju karcinoma.”

Share This Article