Stier: Sastav delegacije definira se po temama – Kovačević: Agrokor postaje jedna od tema Ruske Federacije i RH

Ove smo godine obilježili 25. obljetnicu uspostave diplomatskih odnosa Rusije i Hrvatske, koji su, nije tajna, od pristupanja Hrvatske Europskoj uniji bitno zahladnjeli. Hoće li ih i na koji način revitalizirati posjet predsjednice Rusiji, odgovorili su gosti Studija 4 – Davor Ivo Stier, bivši ministar vanjskih poslova, i bivši veleposlanik RH u Rusiji Božo Kovačević.

Razgovarali su o problemima koji opterećuju hrvatsko-ruske odnose, ali i o mogućnostima suradnje.

Komentirajući predsjedničinu pratnju koja će s njom biti u Rusiji, Stier je objasnio da se sastav delegacije definira po tome koje su teme na dnevnom redu, a te teme prethodno dogovore dvije strane.

Kovačević je dodao kako nije uobičajeno da se pretjerano javno raspravlja tko jest i tko nije u delegaciji. “Činjenica je da se kod nas o tome raspravlja, a način na koji je ta tema inaugurirana u javnosti, prema mome mišljenju, govori o stanovitom amaterizmu u vrhovima vlasti. Pritom ne mislim na predsjednicu i premijera, nego na njihove suradnike”, istaknuo je.

“Znamo da dogovorene teme nisu previše ambiciozne, u smislu da bi potpisivanje triju sporazuma bitno promjenilo stanje rusko-hrvatskih odnosa, ali to treba promatrati kao korak naprijed prema oživljavanju tih odnosa koji nisu zahladnjeli ulaskom Hrvatske u EU, već mnogo prije – odustajanjem Hrvatske od realizacije projekta družba Adria – što je bio vitalan ruski interes”, podsjetio je Kovačević.

“Mi u dijalog ulazimo kao članica EU-a i članica NATO-a, ali poštujući rusku stranu koja je jako važan čimbenik na međunarodnoj sceni i u JI Europi – to je početna premisa za razgovor”, rekao je Stier.

Kovačević smatra da se tema Agrokora neće moći zaobići. “Premda ruska strana zna da rješavanje tog problema nije u ovlasti predsjednice Republike. Ali, nedvojbeno je da Agrokor postaje jedna od tema ruske federacije i RH zbog toga što Sberbank, kao najveći vjerovnik Agrokora, nije zadovoljan načinom rješavanja nastalog problema. Oni se smatraju uskraćenima. Smatraju da će zbog načina na koji se primjenjuje lex Agrokor biti umanjeni izgledi da oni naplate svoja potraživanja. I budući da Agrokorom upravlja povjerenik Vlade – oni Vladu smatraju odgovornom za mogući izostanak naplate svojih potraživanja. Za svaku državu to postaje problem kad je riječ o tako velikom novcu”, naglasio je Kovačević.

Na pitanje zašto Martina Dalić ne ide u Moskvu, Stier je rekao da je “potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva nedavno bila u Rusiji, na čelu izaslanstva, upravo zbog toga što smo dinamizirali ovu bilateralnu gospodarsku suradnju. Ovaj put glavnu će riječ imati predsjednici obiju država pa će razgovori dobiti politički ton”, objasnio je Stier.

“Smatram da je važno da se o pitanju Agrokora još jednom razgovara s najviše razine. Ovaj zakon, donesen u Hrvatskom saboru, nije donesen da se bilo koga diskriminiralo, jednako se tretira sve vjerovnike, donesen je da bi se stabilizirala situacija, da bi se zaštitila radna mjesta. Svi oni koji su kreditirali Agrokor prije donošenja zakona tretirani su na jednak način, kao i svi oni koji su ga kreditirali nakon donošenja zakona. Ključna politička poruka je da tu nema nikakve diskriminacije protiv bilo kakve financijske institucije iz ruske federacije. Tretirani su kao i svi ostali vjerovnici”, naglasio je Stier.

Kovačević je rekao da je još mnogo otvorenih pitanja između Hrvatske i Rusije.

Facebook Komentari