VIDEO Plenković: Sada je pred Agrokorom nešto poput čistilišta

Na dnevnom redu sjednice Vlade danas je, među ostalim, i Prijedlog odluke pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje. Predsjednik Vlade Andrej Plenković u uvodnoj se riječi osvrnuo i na objavu izvješća revizije za Agrokor.

Premijer se osvrnuo se na susret s Papom Franjom u Vatikanu.

“On je u odličnoj formi i prati kako Hrvatska napreduje. Ponovio sam naš poziv da posjeti Hrvatsku i mislim da će se to dogoditi. Moj je dojam da u dobrom smjeru ide i unutarcrkveni proces kanonizacije kardinala Alojzija Stepinca.

“Što se tiče Agrokora i objave izvješća revizije, realno stanje je takvo da je otkrilo dubinu problema koji su postojali u koncernu. Bilo je nužno angažiranje jedne od vodećih svjetskih revizorskih kuća. Sada je na izvanrednoj upravi reforma per se”, rekao je i dodao da je sada pred Agrokorom nešto poput čistilišta.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Nacrt prijedloga zakona o pružanju usluga u turizmu (EU)

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima

3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

4. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5. Prijedlog odluke o sufinanciranju II. faze izgradnje internih prometnica i platoa s odvodnjom u Javnoj ustanovi “Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar”

6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirane)

7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

8. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

9. Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda

10. Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Prijedlog strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske

11. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu

12. Izvješće o provedbi mjera Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine, za 2016. godinu

13. Godišnje izvješće o radu Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom za 2016. godinu

14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o gospodarskoj suradnji na tržištima trećih zemalja

15. Prijedlog izmjene Zaključka Vlade Republike Hrvatske u vezi s potpisivanjem Programa suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije za godine 2017. – 2019.

16. Prijedlog zaključka u vezi s II. sjednicom hrvatsko-crnogorskog Međuvladinog mješovitog odbora za manjine.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1. Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

a) Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 12. i 13. listopada 2017. godine

b) Vijeće za okoliš (ENVI), 13. listopada 2017. godine

c) Vijeće za vanjske poslove (FAC), 16. listopada 2017. godine

d) Vijeće za opće poslove (GAC), 17. listopada 2017. godine

e) Vijeće za opće poslove čl. 50. (GAC Art. 50), 17. listopada 2017. godine

2. Davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske na prijedlog za provođenje nadzora zbog nedonošenja provedbenih propisa

3. Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)

4. Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)

5. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu

b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu.

Facebook Komentari