Ramljak otkriva brojke: Umanjenje kapitala za 21 milijardu, milijarde teške nepravilnosti….. Podnio sam kaznenu prijavu!

Izvor: N1
Ad

Revidirani konsolidirani izvještaj Agrokor Grupe za 2016. i prethodne dvije godine pokazao je da je imovina Agrokora manja za 21,7 milijardi kuna nego što su pokazivale poslovne knjige kompanije u vrijeme Ivice Todorića, da obveze koncerna premašuju imovinu (negativni kapital) za 14,5 milijardi kuna, a da je poslovni gubitak (račun dobiti i gubitka) u 2016. iznosio 11 milijardi kuna.

“Podnesena je kaznena prijava protiv odgovornih osoba, ne mogu o detaljima”, rekao je Ante Ramljak predstavljajući rezultate revizije.

Uz to, revizijom se otkrilo i da je poslovni gubitak u 2015. bio na razini od 3,6 milijarde kuna u usporedbi sa 1,2 milijarde kuna ranije iskazane dobiti.

Od 21,7 milijardi kuna umanjenja imovine, 5,6 milijarde kuna otpada na neprikazivanje operativnih i financijskih troškova u računu dobiti i gubitka, neprikladno klasificiranje kredita kao kapital, neprikladnu klasifikaciju potraživanja od zajmova kao novac i novčane ekvivalenti, te neprovedenu konsolidaciju Adriatica Net. Nadalje, 10,8 milijardi kuna se odnosi na vrijednosna usklađenja nematerijalne imovine, materijalne imovine i zaliha, 5,2 milijarde kuna na reklasifikacije operativnog najma u financijski najam, porast troškova, te pad prihoda u 2016.

U sklopu računovodstvenih nepravilnosti utvrđeno je, pak, kako su obveze veće za 3,9 milijarde kuna u odnosu na prvotno prikazane, operativni i financijski troškovi su veći za 2,3 milijarde kuna, a ono što je posebno znakovito je da je utvrđen i manji iznos novca za 2,1 milijardu kuna, kao i da dani neiskazani krediti i potraživanja iznose dvije milijarde kuna. Daljnja raščlamba pokazuje da se od 5,6 milijardi kuna koje se odnose na računovodstvene nepravilnosti,2,2 milijardi kuna odnosi na poboljšavaje rezultata kroz neprikazivanje operativnih i financijskih troškova od 2010. do 2015.

Naime, kako se navodi u reviziji, Ivica Todorić je bio sklopio sporazum sa Agrokorom d.d. prema kojem se reguliraju troškovi povezani sa inicijalnom javnom ponudom (IPO) Društva ili dijela Društva, s tim da se IPO troškovi koji su predmet sporazuma odnose na troškove raznih savjetnika i ostale troškove povezane sa navedenom transakcijom.

Tada je ugovoreno da će Ivica Todorić nadoknaditi spomenute troškove u slučaju da se IPO dogodi, a u protivnom troškove će snositi Agrokor. Međutim, Sporazumom o raskidu Sporazuma o snošenju mogućih negativnih efekata IPO Agrokora d.d. (čiji rok realizacije je bio 30. prosinca 2018. godine) od 14. prosinca 2016., između Ivice Todorića i Agrokora, navodi se da „temeljem analize svih dostupnih podataka i činjenica da do realizacije predmetnog projekta nije i niti će doći (…) stranke Sporazum raskidaju s danom 14. prosinca 2016. “.

Ovaj Sporazum o raskidu izrijekom potvrđuje da su se Agrokor d.d. i Ivica Todorić 14. prosinca 2016. suglasili da do IPO Agrokora „nije i niti će doći“ te su svi troškovi navodno povezani s ovim projektom, a koji nisu bili prikazivani niti knjiženi od 2010. do 2015. godine, postali trošak 2016. godine. Znakovito je i da je u sklopu revizije utvrđeno da je samo jedan dio tih troškova odnosi nominalno na IPO, a dio se odnosio na druge troškove.

Ukupno neiskazani krediti u bilanci (iskazani kao kapital), pak, iznosili su 2,9 miljarde kuna (Splitska banka 589, Zagrebačka banka 473, Sberbank Europe 382, Aquarius 382, ECP 305, BNP Paribas 191, Agram Invest 161, Banca Intesa 115, Croatia osiguranje 100, OTP banka 42, Tehnika 31 i ostali 182 milijuna kuna).

Uz to, krivo je klasificirana obveza po kreditu Adrisa u iznosu od jedne milijardu kuna. Kada su u pitanju neiskazanie obveze u iznosu od 2,6 milijardi kuna, oni su u bilanci 2016. prikazani kao novac i novčani ekvivalenti, a revizija je pokazala kako se od tih 2,6 milijardi kuna samo 573 milijuna kuna odnosi na novac i novčane ekvivalente, a 2,1 milijardu kuna na dugoročno založene depozite, ostale zajmove i povezane subjekte.

Od toga je 1,6 milijardi kuna otišlo na kredite kako slijedi: Ivica Todorić 650 milijuna kuna, Agrokor Projekti d.o.o. (u vlasništvu Ivice Todorića) 192, Adriatica.net d.o.o. 264, Niva Inženjering d.d. 156, Zagreb Montaža d.o.o. 65, Lipa-Promet d.o.o. 51, Sun Energy d.o.o. 47, Prima Ulaganja d.o.o. 39, Zvečevo d.d. 34, Poliklinika Aviva 33, Vetel d.o.o. 30, SK-735 d.o.o. 20, Com Com d.o.o. 13, Dalmarina d.o.o. 10, Stega Tisak d.o.o. 7, te Arka d.o.o. četiri milijuna kuna.

Vrijednosna usklađenja (umanjenja) imovine odnose se ponajviše na nematerijalnu imovinu (goodwill i brendove) u iznosu od 1,5 milijardi kuna vezano za Konzum Sarajevo i 2,1 milijardi kuna za pretežno Mercator brend, zalihe u iznosu od ukupno 4,9 milijarde kuna, te zajmove i potraživanja u iznosu od 2,3 milijarde kuna, javlja Jutarnji.

PwC o nepravilnostima uočenim tijekom revizije

Ovlašteni revizor PwC je pismom obavijestio Izvanrednu upravu o računovodstvenim nepravilnostima uočenim tijekom revizije, koje mogu ukazivati na potencijalne protuzakonite radnje. Te nepravilnosti uključuju: Prikrivanje primljenih pozajmica / kredita, prikrivanje troškova poslovanja i troškova kamata koji su prikazani kao potraživanja prema vlasniku, nepravilna klasifikacija imovine i rezervi, nepravilno prikazivanje pozajmica kao vlasničkog kapitala, nepravilno prikazivanje danih pozajmica kao novca i novčanih ekvivalenata.

Vrijednost imovine i gubici

Revidirani poslovni rezultati govore kako je Agrokor d.d., kompanija koja upravlja Agrokor Grupom, imala poslovni gubitak od 10,8 milijardi kuna u 2016., uz prihode od 399 milijuna kuna i rashode od 9,45 milijardi kuna, dok je imala negativni kapital od 13,5 milijardi kuna, a ukupne prepravljene vrijednosti imovine su iznosile 17,1 milijardu kuna.

Agrokor grupa je, konsolidirano, imala 41.7 milijardi kuna ukupne imovine i 56,2 milijardi kuna obveza, dok je je u 2015. imama 52 milijarde kuna imovine i 54,9 milijardi kuna obveza ( minus 2,9 milijardi kuna), a prema objavljenim rezultatima u 2015. (u vrijeme Todorića) ukupna imovina je bila 52,8 milijardi kuna, a obveze 45,3 milijarde kuna (plus 7,5 milijardi kuna kapitala)

Facebook Komentari