Blokirani: Evo koji su učinci promjena Ovršnog zakona – agonija se nastavlja

Komentar Blokirani(h) na novelu OZ te prijedlog za izmjene ZOO.

Posljednje promjene OZ donesene 14.7.2017. predstavljaju manji pomak ka boljitku.

1/ 3 PROCJENA NOVE KUPOVNE MOĆI PO NOVELI OVRSNOG ZAKONA ( OZ, 2017.)

Prema gruboj procjeni kupovna moć blokiranog stanovništva se povećala i to:

170.000 umirovljenika x 2200 prosječno kuna mjesečno x 8,33 % x 12 mjeseci = 373,850.400

160.000 zaposlenih x 5000 (?) prosječno kuna mjesečnox 8,33% x 12 mjeseci = 799,680.000

Ukupno 1.173,530.400

pa se potrošnja za takav iznos i povećala, a od potrošnje se naravno povećao iznos PDV od 25% , pa će opet država dobiti natrag cca 293.386.000 kuna, i posljedično i BDP možda za preko od 1%. Dakle višestruka korist.

Moram, ipak , nažalost naglasiti da se ne osjećaju učinci ostalih odredbi.

2/3 BLOKIRANI SE NE SMIJU ZAVARAVATI

Blokirani se ne smiju zavaravati, za njih se agonija nastavlja i produžuje, iz više razloga od kojih ovdje navodim 3:

1) Zakonsku zateznu kamatu ,prema odredbi čl.29.ZOO , određuje HUB i HNB koje su u sukobu interesa, jer banke imaju interes da im je zatezna kamata što veća.

Uostalom HUB je monopolističko udruženje.

Zakonodavac je omogućio pretjeranu eksploataciju imovine na štetu hrvatskog naroda?!
Budući da je zakonska zatezna kamatna stopa naknada štete za zakašnjelo plaćanje, ista ne bi smjela sadržavati elemente kazne od 3% odnosno 5 % (apsurd ‘) jer to povećava teret dužniku, i to iznad platežne mogućnosti kao i stvaranja profita odnosno dobiti u zemlji.

Ako je sada navodno prosječna profitna stopa cca 4,5% godišnje ( u brodogradnji navodno 1% godišnje), tada bi zakonska zatezna kamatna stopa trebala iznositi maximum 4,5 % godišnje.

I još nešto, u nekim zemljama zateznu kamatu donose proizvođači i davatelji usluga upravo na temelju vlastite profitne stope, jer je upravo to smisao naknade štete za izgubljenu dobit.

Stoga bi trebalo da zakonsku zateznu kamatu na temelju pokazatelja o prosječnoj profitnoj stopi u gospodarstvu donosi Sabor recimo koncem svake godine.

2) Odredbu o PROMJENJIVIM OKOLNOSTIMA treba uvrstiti u Opće Odredbe ZOO RH dakle među prvih 15- tak, i naravno razraditi u posebnom dijelu, kao što i jesu u čl. 369.do 372 ZOO ( zakon o obveznim odnosima.)

Apsurd je da se obveze po ugovorima ne mijenjaju u ovisnosti o promjenjenim okolnostima kao što su svjetska bankarsko novčana kriza,ratovi, dugotrajni nemiri i poremećaji na tržištima, poplave, suše, potresi, požari …

Hrvatska proglašava elementarne nepogode , a da ne prilagođavamo obveze iz ugovora i sporazuma novonastalim okolnostima, nego DRŽAVA (dakle svi porezni obveznici ) ev. odobrava ( simboličnu) pomoć samo nekim ugroženima po osnovi elementarnih nepogoda, kao da društvene nepogode svjetske ekonomske krize nisu u istom rangu, a nekad i teže ( duže traju posljedice.)

Recimo zašto bi OPGovac vinogradar pogođen požarom u Dalmaciji nastavio otplaćivati kredit banci pod istim uvjetima kao da nije bilo katastrofalnog požara ?

Ovo treba riješiti prvenstveno, pa nakon toga od osiguranja naplatiti štetu, pa tek da država ( svi poreznici) po načelu solidarnosti pomognemo OPGovcu prvenstveno povratom poreza ,pa ev. predujmom za vraćanje ,i tek konačno i nepovratnim sredstvima ?

3/3 ZAŠTO NISTE SMANJILI OTPLATNU RATU

Ili konkretno zašto CERP ex Hrvatski fond za privatizaciju, nije ni od početka novčane krize smanjio ni otplatnu ratu, a ni kamatnu stopu za stanove u otkupu??

Dakle državna tvrtka nemilosrdno i bahato provodi ovrhu za obveze koje su veće od mogućnosti privređivanja.

Podsjetimo se međunarodne pravne norme : NEMOGUĆE NE OBVEZUJE

U Rijeci je cca 10 % stanova prazno i na prodaju,a s druge strane vlast kreće s idejom subvencije stambenih kredita.? Apsurdno

Drugim riječima olakšajmo otplatu stanova po CERPU, pa tek onda subvencionirajmo stambene kredite (možda u manjem postotku , klikni na tekst dugoročni ugovori.

3) Valutna klauzula: U svim dugoročnim ugovorima trebamo zaštiti odobrenu odnosno danu vrijednost , ali ujedno i spriječiti pljačku ( ŠFRS…) i to SDRom , dakle košarom valuta …

Vidi komentar iznad pod DUGOROČNI UGOVORI ( stambeni krediti).

S poštovanjem

Igor Govorčin
Miriam Kervatin

Facebook Komentari