VIDEO Plenković se vratio iz SAD-a, pozvao još jednom Cerara da dođe u Zagreb

57. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Na početku sjednice u uvodnom obraćanju premijer Andrej Plenković, u kojem često komentira neka aktualna pitanja, osvrnuo se na odustajanje slovenskoga premijera Mire Cerara od dolaska u Zagreb idući tjedan što je odluka koju je donio nakon jučerašnjega Plenkovićeva govora pred Općom skupštinom UN-a.

Plenković je izrazio žaljenje zbog Cerarove odluke istaknuvši da je iznio samo fakte i već poznat hrvatski stav.

Pozivam ga da još jednom dođe u Hrvatsku, kazao je hrvatski premijer i poručio da Hrvatska ne priznaje arbitražnu presudu, ali prihvaća razgovor.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1. Prijedlog nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima (EU)

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (EU)

5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (EU)

6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

7. Nacrt prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
8. Prijedlog odluke o donošenju Strategije nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. i Strateškog plana Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017. – 2020.
9. Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma
10. Prijedlog uredbe o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

11. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za oslobođenje ili umanjenje upravno-kaznene mjere (EU)

12. Prijedlog odluke o pokretanju postupaka za ustrojavanje diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te poslijediplomskih studija za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske

13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac

14. Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. godini, za nabavu zaštitnih mreža za vozila MRAP i M-ATV

16. Prijedlog zaključka o usklađivanju posebnih zakona sa Zakonom o koncesijama

17. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja za prihvaćanje odluka na Glavnoj skupštini trgovačkog društva Đuro Đaković Grupa d.d.

18. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

18.1. Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2016. godinu
18.2. Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2016. godinu
18.3. Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2016. godinu
18.4. Izvješće o radu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2016. godinu

19. Izvješće o radu Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva za četvrto mandatno razdoblje od listopada 2014. do rujna 2016. godine

20. Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti u 2016. godini

21. Dvogodišnje izvješće za razdoblje od 2013. do 2015. godine o ispunjavanju obveza iz Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine

22. Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o suradnji u području zaštite okoliša i prirode.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1. Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

a) Vijeće za opće poslove (GAC), 25. rujna 2017. godine
b) Vijeće za opće poslove – članak 50. (GAC – Art. 50), 25. rujna 2017. godine

2. Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 32/17)

3. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti – usmeno izvješće
4. Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće

5. Kadrovska pitanja

6. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Facebook Komentari