Udruga Franak proglasila veliku pobjedu nad bankama zbog najnovije presude Suda EU

Ad

Udruga Franak objavila je da je sud EU donio danas povijesnu presudu.

VELIKA POBJEDA na Europskom sudu u slučaju “FRANAK”!!!!, objavio je istaknuti član Udruge Franak Denis Smajo. Sud EU kaže u presudi koja je OBVEZUJUĆA za sve članice EU da se mora omogućiti ispitivanje poštenosti primjene CHF valutne klauzule jer ona nije bila jasna i razumljiva sama po sebi:
“Kada financijska institucija odobrava kredit (zajam) denominiran u stranoj valuti, dužniku se moraju osigurati i dati sve informacije kako bi mu se omogućilo da donese opreznu i dobro informiranu odluku!”
Sada se otvaraju vrata za POTPUNU pobjedu u našoj kolektivnoj tužbi za nepoštenu i nezakonitu primjenu CHF valutne klauzule u našim kreditnim ugovorima!!!, piše Smajo.

Objavu Udruge Franak na fb-u prenosimo u cijelosti:

SUD EUROPSKE UNIJE PRESUDIO U KORIST DUŽNIKA U ŠVICARSKIM FRANCIMA

VELIKA POBJEDA DUŽNIKA U ŠVICARSKIM FRANCIMA PRED SUDOM EUROPSKE UNIJE

PRESUDA OBVEZUJUĆA ZA SVE SUDOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zagreb, 20.9.2017.

Sud Europske unije donio je danas u predmetu u predmetu C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i dr./Banca Românească SA povijesnu presudu za sve dužnike u švicarskim francima.

Sud EU potvrdio je ovom presudom sve što je Udruga Franak iznosila godinama, potvrdio je utvrđenja suca Radovana Dobronića u postupku kolektivne pravne zašite kojom je valutna klauzula u švicarskim francima oglašena nepoštenom i ništetnom te je potvrdio nedavnu presudu Ustavnog suda koji je stao na stranu dužnika u švicarskim francima.

Sud EU u bitnom je utvrdio da valutna klauzula u švicarskim francima mora biti podložna utvrđenju nepoštenom i ništetnom te je potvrdio da su financijske institucije, poslovne banke, bile dužne potrošače obavijestiti o svim ekonomskim posljedicama i rizicima u vrijeme kada su takve kredite nudili na tržištu, a što one nisu učinile.

Ova presuda iznimno je značajna jer se radi o presudi Suda EU čije su presude obvezujuće za sve sudove država članica EU pa prema tome obvezuju i sve sudove u RH te Vrhovni sud RH koji uskoro treba donijeti presudu u „slučaju švicarac“. Nakon ovakve odluke, te nedavne odluke Ustavnog suda RH, Vrhovni sud RH te nacionalni sudovi koji sude o ništetnosti tih ugovora više ne mogu odlučiti nikako drugačije te nekadašnji dužnici kredita u švicarskim francima s nestrpljenjem i optimizmom imaju iščekivati presudu Vrhovnog suda.

Link na priopćenje Suda EU:

OVDJE

Facebook Komentari