Istanbulska konvencija konkretan je korak u zaštiti ljudskih prava; HNS za što skoriju ratifikaciju

Nakon što je prošloga tjedna Europski parlament podržao ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, takozvane Istanbulske konvencije, HNS smatra da to što prije mora učiniti i Hrvatski sabor.

Prihvaćanjem Konvencije zemlje potpisnice obvezuju se na poduzimanje konkretnih koraka u borbi protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja, silovanja, uhođenja, obiteljskog nasilja, prisilnih brakova i genitalnog sakaćenja žena, čime se uvelike poboljšavaju životni uvjeti mnogih mladih žena i djevojaka koje su izložene nasilju samo zbog svog roda. Budući da žene nisu jedine žrtve nasilja, Konvencija poziva i na zaštitni okvir za muškarce, djecu i starije osobe, a državu obvezuje da prepoznaje neravnopravnost u svim oblicima te poduzima mjere kako bi se nasilje spriječilo, žrtve zaštitilo, a počinitelje procesuiralo, što smatramo iznimno važnim.

S obzirom da i hrvatski Ustav nedvosmisleno i vrlo jasno štiti ljudska prava i temeljne slobode, sramotno je da su neki hrvatski zastupnici bili protiv ratifikacije Konvencije u Europskom parlamentu.

Kao liberalna stranka koja se uvijek borila i bori za zaštitu ljudskih prava i sloboda, prava i slobodu izbora životnog stila, za ravnopravnost bez obzira na etničku pripadnost, vjeru, boju kože i političku orijentaciju HNS nikada nije i neće odustati od borbe za ženska, a time i za prava svakog čovjeka u društvu te napredak i razvoj samog društva.

S obzirom da je Hrvatska potpisnica Konvencije, duboko smo uvjereni da u našoj zemlji prevladava razum i da postoji politička volja da se ovako važan dokument ratificira i u Hrvatskom saboru te postane obvezujući pravni dokument koji će uvelike unaprijediti kvalitetnu života brojnih naših sugrađanki/a koji trpe nasilje. HNS će ratifikaciju svakako podržati, kažu u toj stranci.

Facebook Komentari