Zastupnik Snage Goran Aleksić otkrio da je Martina Dalić ta koja štiti banke u Vladi

Saborski zastupnik Snage Goran Aleksić prije nastupa na N1 televiziji na svome je fb-u razložio zašto ljudi imaju problema s bankama.

Objavu prenosimo u cijelosti:

Gostujem na N1 TV u 9.00. Govorit ću o najnovijoj situaciji sa zakonima SNAGE.

Mogu sasvim otvoreno reći zašto imamo probleme s bankama, i zašto je Vlada RH dala negativno mišljenje o zakonima SNAGE:

1. Ovisnost države o stranim bankama je velika.

2. Većina dužnosnika i dalje uopće ne shvaća problematiku nezakonitih kamata.

3. Ministrica Dalić je presudna za odluku Vlade RH o tome hoće li se sustavno riješiti vraćanje preplaćenih kamata van-sudskim putem, a ona dolazi upravo iz bankarskoga sektora. Na neki način, ona je u sukobu interesa kada odlučuje o zakonima koji bankarskom sektoru smanjuju profit, jer njezin interes nije da se bankama oduzme ono što je nezakonito stečeno, nego naprotiv – njezin je interes da se bankama ne uzme ništa.

4. Većina ekonomista, a među njima i ministrica Dalić, i dalje tvrde da su banke smjele svojim samovoljnim odlukama povećavati kamatne stope, sve dok se zakonom nije utvrdilo kako se točno kamatna stopa mora iskazati. Takav nakaradni stav o postupanju banaka podržava i HNB. Oni jednostavno prihvaćaju objeručke stav banaka da to prije nije bilo propisano, pa se stoga kamatna stopa smjela ugovarati na način suprotan Zakonu o obveznim odnosima. Uzalud ja stalno ukazujem na članke 269. do 272. Zakona o obveznim odnosima kojima je tada bilo pokriveno to područje – gdje jasno piše da ugovorna činidba (promjena kamate) mora biti odrediva – jer radi se o CIJENI KREDITA.

5. Svi takvi ljudi koji podržavaju nezakonito postupanje banaka smatraju da mi koji želimo dovesti banke na pravi put rušimo državu. I onda imaju svoje produljene ruke po nekim medijima, koji onda stvaraju animozitet prema nama koji želimo vladavinu prava i pravnu državu.

Teška je bitka preda mnom, nastavit ću i dalje dokazivati, javno, transparentno i argumentirano. Bit ću dosadan i neću stati. Moji argumenti su sljedeći:

– banke su osuđene u kolektivnoj sudskoj presudi zbog toga jer su kamatne stope ugovarale na nepošten način te su stoga promjene kamatnih stopa koje su tako ugovorene NIŠTETNE

– postoji već desetak pravomoćnih presuda u privatnim sporovima koje mi daju za pravo da govorim to što govorim

– banke nisu nakon kolektivne presude prestale sa svojim nezakonitim ponašanjem nego su dapače fingirajući postupanje po zakonu samovoljno definirale parametre za promjenu kamatnih stopa.

Banke su iz naših džepova uzele do 5 milijardi kuna preplaćenih kamata.

Ako zakonom ne definiramo metodologiju za fiksne marže, banke će u sljedećih 10 do 15 godina iz naših džepova uzeti neosnovano još 5 milijardi kuna kamatnoga nezakonito određenog viška.

Banke su dužne građanima vratiti preplaćene kamate, i dužne su fiksne marže svesti na potencijalne početne iznose.

Svi dužnosnici koji se tome protive, bilo zato jer to ne razumiju, bilo zato jer rade za interes banaka – trebali bi dati ostavke i povući se iz javnoga političkog života!

Danas sam dobio u inbox jednu poruku koja glasi:
SNAGA ne dolazi iz fizičkih kapaciteta!
SNAGA dolazi iz neslomljive volje!

Facebook Komentari