Vlada na zatvorenoj sjednici imenovala neke ljude, bit će vam jasnije zašto SDSS neće prestati s potporom

Na zatvorenom dijelu današnje sjednice Vlada Republike Hrvatske usvojila je stajalište za sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 14. rujna 2017. godine. S obzirom da se radi o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Europskog vijeća tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka Europskog vijeća je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima RH, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.

Također, Vlada je utvrdila odgovore na pisma službene obavijesti Europske komisije broj 2017/4067, u vezi s odvjetničkim društvima, broj 2017/2091, u vezi s unutarnjim tržištem, broj 2017/0357, u vezi s okolišem, broj 2017/0358, u vezi s obrambenim proizvodima, broj 2017/0359, u vezi s kaznenim stvarima, broj 2017/0360, u vezi financijskim sustavom, broj 2017/0361, u vezi s motornim vozilima, broj 2017/0362, u vezi s registracijom vozila, broj 2017/0363, u vezi s gospodarskim vozilima te broj 2017/0364, u vezi s opasnim tvarima. Odgovori koje je Vlada utvrdila bit će proslijeđeni Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.

Utvrđen je odgovor Republike Hrvatske u predmetu pred Sudom EU. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred Sudom Europske unije, prije objave presude Suda, javno se ne objavljuje.

Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja je označen stupnjem tajnosti „ograničeno“, stoga nismo u mogućnosti objaviti ovu točku u cijelosti.

Usvojen je pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu, a dostupni su putem sljedećih poveznica: http://bit.ly/2f8zZQP i http://bit.ly/2x1DmNT

Što se tiče kadrovskih pitanja, mr. sc. Nikša Tkalec imenovan je pomoćnikom ministra poljoprivrede.

Ivana Pintar imenovana je pomoćnicom ministra državne imovine.

Državnoj službenici Mariji Vrhovski dana je ovlast za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, s danom 18. rujna 2017., do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja spomenutog Ureda, a najduže do šest mjeseci.

Dr. sc. Martina Dalić imenovana je supredsjedateljicom Međuvladine hrvatsko-ruske komisije za gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju, sukladno Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o gospodarskoj i znanstveno-tehničkoj suradnji (Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 5/13).

Josipa Rimac imenovana je državnom tajnicom u Ministarstvu uprave.

Dejan Drakulić imenovan je pomoćnikom ministra uprave.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog vijeća Hrvatskih voda, dr. sc. Slaven Dobrović, prof. dr. sc. Davor Romić, prof. dr. sc. Davor Ljubas i Katarina Ujdur. Novim članovima imenovani su dr. sc. Tomislav Ćorić, Radimir Čačić, Ivan Anušić i Vlado Vlašić.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., opoziv dosadašnjeg direktora Dragana Bilaća, te imenovanje Vlade Bagarića za novog direktora društva Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., a najdulje na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Na temelju odluke Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost razriješen je dosadašnji vršitelj dužnosti direktora Fonda prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić. Temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju, novim je direktorom Fonda imenovan Dubravko Ponoš.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Pomorski centar za elektroniku d.o.o. imenovanje mr. sc. Sanija Ljubunčića, Zdenka Simičića i Tanje Major za članove Nadzornog odbora društva Pomorski centar za elektroniku d.o.o., sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najviše na vrijeme od šest mjeseci, jer im ističe mandat od šest mjeseci dana 13. rujna 2017. godine. Također, donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini spomenutog društva imenovanje Branka Lubina za člana Uprave-direktora, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najviše na vrijeme od šest mjeseci, jer mu ističe mandat od šest mjeseci dana 13. rujna 2017. godine.

Facebook Komentari